opdrachten
Ambulancezorg

Ambulancezorg

Hieroo Groningen | Zorg
Als projectondersteuner bij Ambulancezorg 3 RAV-Noord werkte Sil aan het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor de regionale ambulancevoorzieningen.
Sil durft vragen te stellen die wij niet meer stellen en komt zo tot de kritische en noodzakelijke verbeterpunten
Erik Vonk - Hoofd Bijzondere Bijstand Ambulancezorg Noord-Nederland

Achtergrond 
Ambulancezorg is essentieel voor onze samenleving. Het doel is het verlenen van de best mogelijke zorg aan zieken en gewonden. De opdracht van Sil betrof de drie regionale ambulancevoorzieningen (RAV) in Noord-Nederland: Kijlstra in Friesland, AZG in Groningen en UMCG Ambulancezorg in Drenthe.

De organisaties worden gekenmerkt door drie kernwaarden:

 • Dynamisch: De omgeving, het beroep en de voertuigen zijn voortdurend in beweging.
 • Aandacht: Er is aandacht voor patiënten, samenwerkingspartners en collega’s.
 • Trots: Plezier in het werk en streven naar het beste resultaat.

Vraag 
Sil werd gevraagd strategieën te ontwikkelen en te implementeren voor de regionale ambulancevoorzieningen, gericht op zes centrale punten:

 • Beleidsondersteuning voor het OOV-alert;
 • Optimalisatie van Grootschalig Geneeskundige Bijstand;
 • Specifieke uitdagingen en kansen voor Grootschalig Geneeskundige Bijstand op de Waddeneilanden;
 • Effectief omgaan met CBRN-e incidenten (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair, en explosies);
 • Optimalisatie van patiëntspreiding;
 • Verbetering van het generieke Crisisbeleidsplan.

Aanpak 
De eerste stap was grondig onderzoek uitvoeren. Sil dook in alle oude en huidige convenanten, analyseerde uitdagingen en oplossingen, ontwikkelde beleid en implementeerde strategieën. Daarnaast heeft hij samen met het HBBANN verschillende tools ontwikkeld die positief bijdragen aan het behalen van kwaliteitsnormen en het verstevigen van de samenwerkingsverbanden met zowel de RAV’en als de ketenpartners.

Verder organiseerde Sil bijeenkomsten, faciliteerde gesprekken tussen betrokkenen en zorgde ervoor dat de stemmen van de belanghebbenden gehoord werden. Uiteindelijk werd Sil binnen de drie noordelijke RAV’en gezien als kennisexpert en heeft hij kunnen bijdragen aan het versterken, oplossen en herinrichten van de eerder benoemde zes punten.

Resultaat
Sil verbeterde de samenwerking tussen de drie noordelijke RAV’en door de volgende punten te realiseren:

 1. Analyseren en optimaliseren van zorgprocessen en protocollen.
 2. Implementeren van geavanceerde technologieën om de samenwerking en coördinatie te verbeteren.
 3. Organiseren van training en scholing voor het personeel over noodhulp en crisismanagement.
 4. Bevorderen van interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgdomeinen door het faciliteren van regelmatige overlegmomenten en werkgroepen.

Door deze initiatieven heeft Sil een significante bijdrage geleverd aan de verbetering van de zorgverlening binnen de noordelijke regio’s en heeft hij zich effectief gepositioneerd als kennisexpert samen met het Hoofd Bijzondere Bijstand Ambulancezorg Noord-Nederland.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites