Community Challenge Rotterdam

Met onze Community Challenge werken wij aan een betere stad van morgen. Jaarlijks selecteren wij een Rotterdams sociaal maatschappelijk vraagstuk en werken alle Hieroo Jonge Consultants samen naar een concrete oplossing. We doen dit door middel van co-creatie met diverse betrokken stakeholders en eigenaarschap van een organisatie in de stad voor een succesvol vervolg.

Community Challenge 2021 – vaccinatiebereidheid in Rotterdam
Van januari tot midden februari zijn Jonge Consultant Rogi Louter en Laura Wondolleck in samenwerking met collega’s Atze Vonk en Emelie Walraven van SeederDeBoer aan de slag gegaan met het vraagstuk omtrent vaccinatiebereidheid in Rotterdam. Om dit vraagstuk te behandelen, is er allereerst gestart met een kleinschalig actieonderzoek. Hierbij zijn 290 enquêtes afgenomen, grotendeels digitaal en deels in de wijk Delfshaven.

Vervolgens hebben zij een online World Café evenement georganiseerd, met deelnemers vanuit verschillende disciplines (o.a., arts, socioloog, apotheker, (geneeskunde)studenten, GGD). Hier werden de resultaten besproken en werden de 3 kernpunten uit het onderzoek besproken met de deelnemers, door eerst het probleem vast te stellen binnen het thema om vervolgens mogelijke oplossingen te bedenken. Dit project is vanuit eigen initiatief ontstaan en de resultaten van het onderzoek en World Café worden gedeeld en besproken met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Community Challenge 2020 – Gezond010 Rotterdam Rookvrij
In de Community Challenge van 2020 werkte Hieroo Rotterdam samen met Gemeente Rotterdam om binnen het netwerk Gezond010 een impuls te geven aan de satelliet “Rotterdam Rookvrij”. Gezond010 is een netwerk dat bestaat uit tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties. Samen willen zij gezonde keuzes makkelijker maken, gezond gedrag stimuleren en bouwen aan een gezonde omgeving. Gezond010 brengt hen met elkaar in verbinding in zogenoemde ‘satellieten’. In deze ‘netwerkjes binnen het netwerk’, vinden partners elkaar binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves, zoals vitaliteit op de werkvloer en verkoop van gezonde voeding. In 2020 zijn verschillende satellieten in ontwikkeling, waaronder ‘Rotterdam Rookvrij’.

De Jonge Consultants van Hieroo hielpen bij de opstart van de nieuwe Gezond010 satelliet “Rotterdam Rookvrij”. Met diverse (nieuwe) partners van Gezond010 gingen we aan de slag om de Rookvrije Generatie in Rotterdam een impuls te geven. Zo trapten we af met de start van de satelliet Rotterdam Rookvrij tijdens het jaarlijkse evenement van Gezond010 in december. Met de partners bespraken we wat zij willen bereiken en hoe zij dat binnen de satelliet Rookvrij Rotterdam kunnen realiseren.

Theory U
Het Presencing Institute ondersteunt ons in het innovatieproces aan de hand van Theory U en maakt het mogelijk dat we kennis en ervaring kunnen delen met innovatieteams van over de hele wereld. Hieroo is geselecteerd als 1 van de 100 initiatieven voor het effectief realiseren van maatschappelijke innovaties. Het Presencing Institute is verbonden aan Massachusetts Institute of Technology (MIT) en brengt ‘Theory U – Leading from the future as it emerges in de praktijk.

Alles op een rijtje

  • Concrete innovatie voor een maatschappelijk vraagstuk
  • Niet praten over, maar werken met betrokkenen
  • Ondersteund door het ‘Presencing Institute’
  • Ieder Hieroo Jonge Consultant werkt 10 dagen per jaar mee
  • Uitkomsten zijn voor de stad

Wat maakt ons uniek?

Hieroo werkt vandaag aan een betere stad van morgen. We verbeteren organisaties. We bouwen aan een netwerk van talent. We delen kennis en ervaring. We helpen de maatschappij. En bij dit alles werken we altijd vanuit het principe ‘lokaal voor lokaal’.

Hieroo bouwt aan een community in de Talent Circle. Het netwerk is bedoeld voor starters op de arbeidsmarkt die werken bij Rotterdamse organisaties. Zo weten we elkaar te vinden en onze collectieve kracht te versterken.

Meer weten? Bezoek onze andere Hieroo locaties!