Community Challenge Den Haag/Leiden

Bij Hieroo is de Community Challenge één van de manieren waarop wij invulling geven aan onze missie: ‘De wereld verbeteren, hier en nu’. Jaarlijks maken wij impact in onze eigen stad door een maatschappelijk prangend thema op te pakken en hier een bijdrage aan te leveren. Dit jaar is dat thema sociale (on)toegankelijkheid. Naar aanleiding van het VN-verdrag inzake personen met een handicap uit 2016, is gemeente Den Haag met kennisinstellingen hiermee aan de slag gegaan. 

Sociale (on)toegankelijkheid betekent dat er op een gewone manier met je wordt omgegaan. De bejegening naar iemand kan anders zijn door zichtbare en onzichtbare verschillen. Denk aan demografische kenmerken als leeftijd, etniciteit of geslacht. Worst case scenario leidt dit tot buitensluiting of discriminatie. 

Aan de hand van Theory U, een verandermodel voor complexe vraagstukken, zijn we de afgelopen maanden aan de slag gegaan met dit vraagstuk. 

Wat hebben wij de afgelopen maanden gedaan? 
In de praktijk zijn wij bezig geweest met het spreken van kennisinstellingen en ervaringsdeskundigen in dit domein. In de beginfase van de U staat het vergaren van kennis centraal, zowel op feitelijk als gevoelsmatig niveau. Hierin inventariseren we de stand van zaken, maar ook wat dit met ons doet. Organisaties zoals de IMC Weekendschool en Stichting Ready met het Follow Your Dreams programma hebben ons een spiegel voorgehouden wat het nu betekent om anders behandeld te worden in onze maatschappij. Ook hebben wij ons tijdens ons 1,5-jarig bestaan nog meer ondergedompeld in de ervaringen van onze partners met sociale toegankelijkheid. Zo zijn wij het gesprek met aangegaan om te kijken wat er speelt in de stad. Het Socratisch dialoog, een filosofisch gesprekstechniek liet zich hierbij bij uitstek goed voor lenen. Het delen van je persoonlijke ervaringen in een setting waarin oordeel loos werd geluisterd, de verdieping werd opgezocht, stuwde de kwaliteit van het gesprek naar grotere hoogte. 

Waar staan we nu? 
Nu zijn onderin de U aangekomen, een stap waarin een moment van bezinning en reflectie moet leiden tot het zich openbaren van de te nemen vervolgstappen. Met de informatie en ervaringen die wij hebben opgedaan, is nú aan ons de taak hier verder richting aan te geven en vervolgstappen te ondernemen. Door als team een stap terug te nemen en samen te reflecteren op dat wat we gezien, gehoord en gevoeld hebben, komen wij tot nieuwe keuzes om te maken.

Open uitnodiging
Wil je meer weten over onze Community Challenge of wil je met ons in een verdiepend gesprek gaan over het thema? 

Neem contact op met Elouise!

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites