opdrachten

Door

ABN AMRO 1

ABN AMRO

Hieroo Amsterdam
Merijn en Alina werken bij ABN AMRO aan het transformatieprogramma op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC). Als Transformation Officer dragen ze bij aan het orkestreren en implementeren van de transformatie.
Alina maakt zich snel wegwijs in een complexe en dynamische organisatiecultuur en kan met iedereen om de tafel om complexe vraagstukken te bespreken en tot goede oplossingen te komen. Merijn is observerend en doorziet de complexiteit van een omgeving. Je kan er op vertrouwen dat ze tijdig en naar kwaliteit oplevert.
Steffi van Kessel, Change Consultant & Janna Langlere, Business Developer, ABN AMRO

Achtergrond
Bij DFC komen alle activiteiten samen die te maken hebben met het opsporen van financiële criminaliteit. Financiële criminaliteit staat hoog op de maatschappelijke agenda. Financiële criminaliteit, zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, wordt door technologie geavanceerder. Bij DFC houden ruim 3400 medewerkers van zich bezig met het opsporen van ongebruikelijke transacties en het beoordelen van nieuwe en bestaande klanten (know your client/client due diligence). In 2019 zijn al deze bankbrede KYC/CDD-activiteiten samengebracht in DFC. Het transformatieprogramma zet een nieuwe organisatiestructuur neer, waarin de structuur van de organisatie de client lifecycle volgt. Met deze nieuwe, proces-gestuurde organisatie kan de bank het risico van de klant in zijn geheel nog beter beoordelen en de poortwachtersrol nog effectiever en meer klantgericht te vervullen.

Opdracht
Het transformatieprogramma bestaat uit verschillende werkstromen. Alina werkt binnen de werkstromen Oversight en Organization aan de deliverables. Zij voert onderzoek uit, brengt de huidige situatie in kaart, schrijft mee aan adviesvoorstellen, bereidt communicatiestukken voor en ondersteunt het stakeholdermanagement.

Binnen de werkstroom van Oversight houdt zij zich bezig met de inrichting van Quality Control: de controle van de kwaliteit van de KYC-afdeling. Om tot de nieuwe inrichting te komen, worden verschillende scenario’s opgesteld en risico’s in kaart gebracht. Vervolgens wordt gezocht naar mitigerende maatregelen om de risico’s te beperken. Binnen de organisatiewerkstroom werkt Alina mee aan het neerzetten van een, aan de nieuwe organisatie aangepast, KPI/SLA-framework. Hiervoor wordt deskresearch verricht, geschakeld met alle betrokken partijen en onderzocht welke aanpassingen nodig zijn. Vervolgens wordt een adviesvoorstel uitgebracht.

Vanuit de werkstroom processen is Merijn betrokken bij de harmonisatie van alle processen met betrekking op Planning & Release Management (P&RM). Binnen de vier businesslines (CB, CIB, PB & RB) bestaat er voor elke service (NCTO, EDR, PR & REM) een uniek P&RM proces. Om de kanteling naar een serviceline gerichte organisatie mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de verschillende P&RM processen te harmoniseren. Merijn werkt mee aan het in kaart brengen van de ‘as-is’ status voor ieder proces door middel van deskresearch en het houden van interviews met verschillende stakeholders. Om tot een nieuw ‘to-be’ proces te komen structureert Merijn de opgehaalde informatie en plot ze verschillende scenario’s waarbij ze mogelijke risico’s en problemen identificeert.

Aanpak
Om de deliverables te realiseren, wordt er nauw samen gewerkt binnen de werkstromen. Merijn en Alina voeren gesprekken met de betrokken stakeholders en verkennen de huidige stand van zaken, waarna vervolgens binnen de werkstromen wordt gewerkt aan oplossingen en ideeën worden uitgewerkt. Alle belangen van de stakeholders en het transformatieprogramma worden hierbij meegenomen om zo bij te dragen aan de doelstellingen van het programma.

Ten slotte is Alina betrokken binnen de implementatiewerkstroom, waarbij zij een coördinerende rol heeft om ervoor te zorgen dat de medewerkers goed meegenomen worden bij de kanteling van de organisatie.

(verwacht) Resultaat
Uiteindelijk is het verwachte resultaat dat Merijn en Alina bijdragen aan het realiseren van diverse deliverables binnen het programma: de inrichting van Quality Control, het neerzetten van een adequaat framework en het optekenen van een to-be proces voor planning & releasemanagement. Met het bereiken van deze deliverables komt de kanteling naar een procesgerichte organisatie steeds dichterbij.

(voorlopige) Learnings
De focus bij deze opdracht ligt op changemanagement. Merijn en Alina maken mee hoe een grote transformatie binnen een grote bank wordt gerealiseerd en welke stappen daarbij komen kijken.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites