opdrachten

Door

Combiwel - Project Overgang PO-VO

Combiwel - Project Overgang PO-VO

Hieroo Amsterdam
De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een ingewikkelde stap voor veel gezinnen. Vooral gezinnen waarbij de moedertaal niet Nederlands is, kan het inschrijven van leerlingen voor middelbare scholen in Amsterdam erg moeizaam gaan. Samen met Jongerenwerk van Combiwell hebben schooldirecteuren, de gemeente Amsterdam, IB’ers, zorgcoördinatoren en leraren de handen ineengeslagen om een structureel programma op te zetten in Nieuw-West. Dit programma moet de overgang van PO naar VO vergemakkelijken. Het doel van dit project is om in september 2023 een pilot te lanceren, waarbij 5 kinderen per school worden ondersteund in de overgang. Het gaat om circa 15 kinderen totaal, waarin begeleiden én signaleren centraal staan.

Achtergrond
Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variëren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

Vraag
Yander en Mare werden gevraagd om sessies te faciliteren voor dit project. Het doel was om structuur aan te brengen, agenda’s op te stellen en tijdens vergaderingen te notuleren. Hierdoor zorgden wij ervoor dat de neuzen in dit project altijd dezelfde kant op stonden en we gestructureerd te werk gingen. 

Aanpak
Eerst hebben we gezamenlijk een tijdlijn opgesteld en het doel van het project bepaald. Daaropvolgende sessies stelden wij de agenda op vanuit die tijdlijn en hielden we overzicht wat prioriteit had om te bespreken. Ook zorgden we voor een korte terugkoppeling ieder overleg. 

Resultaat
Het resultaat van ons werk is dat er een heldere structuur is opgesteld om de pilot in september te laten starten. Vanaf nu is het projectplan helder en is het aan de kerngroep om het inhoudelijk te gaan uitwerken. Het belangrijkste resultaat is dus dat onze faciliterende rol in de eerste paar vergaderingen een springplank is geweest voor het verdere, inhoudelijke werk. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites