opdrachten

Door

Accare 2

Cordaan

Hieroo Amsterdam
Yander is voor deze opdracht aangesloten bij een interne projectgroep van Cordaan. De focus van deze groep lag bij het opstellen van een verhuisplan voor huidige locaties en cliënten van Cordaan. Hierbij was het streven om per individu de meest optimale plek te vinden. Als aanvulling op het verhuisplan is er een communicatieplan opgesteld voor de geplande verhuizingen en is er gekeken naar de zorgvraag van de toekomst.

Achtergrond

Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen. Deze zorg wil Cordaan op een zo optimaal mogelijke manier kunnen bieden. Echter, verschillende locaties van Cordaan kunnen daar in de huidige staat niet meer in tegemoet komen en moeten verbouwd worden. Als gevolg hiervan is er gekeken naar nieuwe locaties, die geschikt zijn om de huidige cliënten (al dan niet tijdelijk) te huisvesten. Cordaan biedt zorg aan cliënten met een verscheidenheid aan zorgindicaties en niet alle locaties zijn geschikt voor elke client. De taak van de projectgroep was om uit te zoeken welke locatie het meest geschikt is voor de verschillende cliënten en zo het beste nieuwe thuis te vinden voor elke individuele client.

Aanpak

Het belangrijkste doel van deze opdracht was om per client de meest passende nieuwe woning en/of locatie te vinden. Hiervoor is een inventarisatie op locatie en op client niveau gemaakt. Uit deze inventarisatie is een schuifplan verhuizingen voortgekomen, waarin staat wie er moeten verhuizen, wanneer dit plaats vindt en of het een tijdelijke of definitieve verhuizing is. Om alle betrokkenen tijdig en correct te informeren over de verhuizingen, is er een communicatieplan geschreven. Hierin staat beschreven wat er gecommuniceerd moet worden, naar wie en op welk moment in het verhuisproces. Daarnaast is er gekeken naar hoe het Nederlandse zorglandschap zich de komende jaren gaat ontwikkelen en wat de impact daarvan op de bedrijfsvoering van Cordaan kan zijn.

Resultaat

Alle cliënten van Cordaan die onderdeel zijn van het verhuisplan, zijn op een voor hun geschikte, nieuwe locatie ondergebracht. Tevens zijn alle betrokkenen bij het verhuisplan tijdig, correct en naar tevredenheid geïnformeerd over de geplande verbouwingen en verhuizingen. Daarnaast geeft de zorganalyse een realistisch beeld van het toekomstige zorglandschap, waardoor Cordaan zich kan voorbereiden op veranderingen, uitbreidingen en een intensievere zorgvraag.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites