opdrachten
Middin 1

Cordaan - Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Hieroo Amsterdam
In de behandeldienst Verstandelijk Gehandicaptenzorg van Cordaan werkt Daphne als projectondersteuner aan het verhogen van de organisatiegraad van de behandeldienst. Ze schrijft o.a. een plan voor optimalisatie van de huisvesting voor behandelaren en ze helpt met de organisatie van een multidisciplinair expertisecentrum.

Achtergrond

Cordaan is een Amsterdamse zorgorganisatie die er voor alle mensen met een verstandelijke beperking is. Cordaan heeft een team behandeling en expertise met Artsen Verstandelijk Gehandicapten, gedragsdeskundigen, fysio-, oefen-, ergo-, vaktherapeuten (PMT en muziektherapie) en logopedisten. Deze behandelaren vormen samen de Behandeldienst VG. Momenteel ontbreekt het binnen de behandeldienst aan een georganiseerd en goed gefaciliteerd geheel. Het gevolg is dat er veel onduidelijkheden zijn op het gebied van beleid, procedures, verantwoordelijkheden, besluiten en financiĆ«n. De kwaliteit van de geboden zorg is goed en met een grote inzet en betrokkenheid wordt er door alle betrokkenen gewerkt aan het dagelijks goed laten verlopen van het werk. Dit gebeurt nu echter veelal ad hoc. Om de organisatie van – en de positieve beleving bij – het werk te verbeteren wordt er projectmatig gewerkt aan het verhogen van de organisatiegraad van de behandeldienst.

Vraag

Begin september 2022 ben ik gestart ter ondersteuning van de manager van de behandeldienst in meerdere projecten. Allereerst ben ik verantwoordelijk voor het project Huisvesting. Uit de praktijk is gebleken dat behandelaren op locaties regelmatig geen behandel- of werkruimte tot hun beschikking hebben. Daarnaast zijn niet alle ruimtes voorzien van de juiste materialen. Mijn taak is om de huisvesting voor de behandelaren te optimaliseren. Daarnaast bestaat het extramurale behandelaanbod door verschillende disciplines momenteel naast elkaar, waarbij nog weinig synergie gezocht wordt. De urgentie om de extramurale werkzaamheden beter te stroomlijnen en multidisciplinair te organiseren is hoog. Als laatste loopt er een project om inzicht te krijgen in de aanwezige beleidsstukken en deze aan te vullen met noodzakelijke of gewenste extra beleidsstukken.

Aanpak

Allereerst heb ik kennisgemaakt met de organisatie en de behandeldienst. Op dit moment ben ik bezig met het inventariseren van de wensen van de behandelaren m.b.t. huisvesting. Dit doe ik d.m.v. een GAP-analyse. Met deze analyse breng ik het verschil tussen de huidige (Ist-situatie) en gewenste situatie (Soll-situatie) in beeld. Als dit verschil in beeld is, ga ik aan de slag met het treffen van maatregelen om (zo dicht mogelijk) in de gewenste situatie te komen. Uiteindelijk zal ik een toekomstbestendig huisvestingsplan presenteren.
Voor de organisatie van het multidisciplinaire expertisecentrum en de polikliniek VG ondersteun ik de projectgroep bijeenkomsten. Aan de hand van deze bijeenkomsten geven we vorm aan de visie en strategie van het expertisecentrum en maken we een businesscase en blauwdruk voor de extramurale behandeling gereed. Daarnaast werk ik mee aan het op orde hebben van een juist en volledig inhoudelijk beleid. In de projectgroep bijeenkomsten toetsen we de beleidsstukken die de behandelaren ingebracht hebben aan actualiteit, juistheid, rechtmatigheid en uitvoerbaarheid en er worden aanvullende beleidsstukken, zoals een opleidingsbeleid, geschreven.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites