opdrachten
Cordaan

Cordaan

Hieroo Amsterdam
Bij Cordaan werkt Judith op strategisch niveau mee aan het vastgoedportefeuilleplan voor de afdeling Huisvesting.
'De beste vraag van Hieroo talent is ‘Hoezo?', dat houdt ons scherp bij het opstellen van een dynamisch portefeuilleplan dat de ontwikkelingen in de zorgmarkt aan kan'.
Sophie Keulemans, Directeur Huisvesting

Cordaan is één van de grootste zorgaanbieders van Amsterdam en biedt ondersteuning aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging en aan mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen. De zorg is aan verandering onderhevig. In deze sterk veranderende omgeving moet de huisvesting actief blijven bijdragen aan de doelstellingen van Cordaan. De afdeling Huisvesting vertaalt de huisvestingsvraag naar vastgoed dat bijdraagt aan de behoefte van de cliënten, medewerkers, doelstellingen en visie van Cordaan.

De grootste opgave van deze opdracht is het opstellen van de wensportefeuille; de stip op de horizon die een ideaal-portefeuille schetst om maximaal bij te dragen aan de organisatiedoelstelling en de vraag die er is. Om tot de wensportefeuille te komen heeft Judith een kwantitatieve analyse gemaakt van de huidige vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen in de zorg. In de volgende fase zullen verkennende gesprekken gevoerd worden met de verschillende expertises om de gewenste richting van Cordaan te bepalen.

 


Delen: