opdrachten

Door

Onderzoek vaccinatiebereidheid

De Regenboog Groep

Hieroo Amsterdam
Sabine, Yander en Mare voeren kwalitatief onderzoek uit door (organisatie breed) diepte-interviews af te nemen rondom het thema ‘werkgeluk’ bij De Regenboog Groep. Algemene thema’s die naar voren komen in de interviews zullen worden gedestilleerd en verwerkt in een eindrapport. De Regenboog Groep kan het rapport gebruiken als verdieping op hun MTO-resultaten rondom werkdruk- en geluk. Ook de behoeftes van de medewerkers zullen in kaart worden gebracht, waardoor de organisatie weet waar de kansen voor eventuele veranderingen liggen.

Achtergrond

De Regenboog Groep is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare Amsterdammers. De organisatie gelooft in een stad waar plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen wal en schip. Ieder mens verdient een waardig bestaan en armoede, verslaving, dakloosheid of psychiatrische problematiek maakt een mens niet minder mens. De Regenboog Groep initieert steeds nieuwe projecten die inspelen op de behoefte van de stad. Het aantal projecten blijft groeien en de organisatie groeit mee. De werkdruk is hierdoor hoog, maar het werkgeluk net zo goed. Dit kwam ook naar voren in de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) die De Regenboog Groep onlangs heeft uitgevoerd. De organisatie wil een verdiepende slag maken op het MTO en antwoord krijgen op de vragen: hoe is het werkgeluk te verklaren in een context van hectisch werk met kwetsbare mensen? En waar liggen de behoeften van De Regenbogers?

 

Vraag

Met deze vragen klopte De Regenboog Groep aan bij Hieroo. Wij zijn gevraagd om verdiepend onderzoek te doen naar de werkdruk en het werkgeluk binnen de organisatie. Naast verdieping op de resultaten van het MTO, is het in kaart brengen van behoeftes van de medewerkers een ander belangrijk doel van ons onderzoek.

 

Aanpak

Sabine, Yander en Mare zijn begonnen met het benaderen van alle leidinggevenden binnen De Regenboog Groep. Via de leidinggevenden ontvingen wij contactgegevens van verschillende medewerkers, verspreid over de gehele organisatie: van inloophuizen, tot financiën en staf. Daarna zijn we ons gaan verdiepen in het thema ‘werkgeluk’ en hebben we een vragenlijst opgesteld voor de interviews, gebaseerd op acht pijlers van werkgeluk. Na het afnemen en uitwerken van de interviews, zullen wij de resultaten verwerken in een rapport , waarna de organisatie meer zicht heeft op de oorzaken van het hoge werkgeluk onder haar medewerkers. Daarnaast worden de behoeftes van de werknemers geformuleerd in ons rapport,  zodat de organisatie weet waar de kansen liggen voor eventuele verandering.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites