opdrachten

Door

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amstelveen

Hieroo Amsterdam
Lotte deed onderzoek naar de vraag op welke wijze vrijwilligerswerk in Amstelveen effectiever kon worden georganiseerd. Dit onderzoek was een kosteneffectiviteitsanalyse, waarbij desk research, interviews en een focusgroep centraal staan.
"Tijdens de kosteneffectiviteitsanalyse voor de gemeente Amstelveen heeft Lotte laten zien dat zij abstracte materie kan analyseren en helder kan verwoorden. Lotte is sociaal bewogen en heeft een creatieve geest, daarmee geeft ze haar eigen draai aan een project."
Breg van der Geer, Managing Consultant bij SeederDeBoer

Achtergrond
Zelfredzaamheid, burgerinitiatieven en zorg voor elkaar, allemaal ‘hotte’ begrippen in onze maatschappij. De Nederlandse burger voelt zich verantwoordelijk voor de eigen omgeving, maar ook de overheid moedigt regie van burgers aan. Bezuinigingen in het Sociaal Domein en een vergrijzende samenleving leiden tot het verschuiven van taken, waardoor vrijwilligerswerk belangrijker is dan ooit. Waar eerst alleen een zorgprofessional over de vloer kwam bij de buurvrouw, is zij nu afhankelijk van de zorg van haar zoon, een boodschappenmaatje en misschien ook wel van een wekelijks bakje koffie met jou. Dit geeft stof tot nadenken voor gemeenten en vrijwilligersorganisaties: hoe kunnen zij hun taken en samenwerkingen het beste organiseren, waardoor hulpvragers en hulpverleners elkaar beter weten te vinden?

Vraag 
De gemeente van Amstelveen realiseert zich het belang van het ondersteunen van vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar aansluiten en vrijwilligerswerk dient systematisch te worden gepromoot. De gemeente wilde daarom weten hoe financiële middelen om de vrijwillige inzet te organiseren het meest effectief besteed kunnen worden. De centrale vraag hierbij is: ‘Hoe kan vrijwilligerswerk in Amstelveen het beste georganiseerd worden?’

Aanpak
We gingen in gesprek met vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en de gemeente. Hierbij wilden we allereerst de kosten en baten analyseren. Vervolgens ontleedden we de ‘bedoeling’ en taken van elke organisatie en brachten in kaart waar overlap is. Wat hebben organisaties nodig voor een betere samenwerking, zowel met elkaar als met de gemeente?

Resultaat
Het resultaat van het project is een rapport met daarin een advies aan de gemeente en de vrijwilligersorganisaties. Centraal hierin staan een gemeentelijke visie op vrijwilligerswerk en een sterkere sturingsrelatie met de verschillende vrijwilligersorganisaties. Om vrijwilligerswerk goed gezamenlijk te organiseren, dient een concurrentiegevoel weg te vallen en het gemeenschappelijke doel te overstijgen.

Learning Talent
Zowel op inhoudelijk als op projectmatig vlak heb ik veel geleerd! Wat zijn de politieke, sociale en relationele dynamieken binnen het speelveld van vrijwilligerswerk en waarom speelt vrijwilligerswerk vandaag de dag zo’n belangrijke rol in onze maatschappij? Maar ook weet ik nu hoe een dergelijk onderzoek wordt opgezet en hoe de ‘vraag achter de vraag’ te ontdekken. Een interessant onderzoek in het complexe speelveld van vrijwilligerswerk!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites