opdrachten
Gemeente Amsterdam & Hieroo 2

Gemeente Amsterdam

Hieroo Amsterdam
Bij de Gemeente Amsterdam is Seffie als proces analist verantwoordelijk voor de implementatie van het logistiek proces rondom de Welkomsttas voor de nieuwe medewerkers van de gemeente.
'Het is fijn om de frisse blik van een Hieroo Talent in de organisatie te hebben om mee te denken aan verbetering van onze processen'.
Jacquelien van Essen, Manager Services ICT

Binnen de gemeente heeft het Amsterdams Service Portaal (Programma ASP) tot doel om de interne dienstverlening binnen de gemeente Amsterdam te verbeteren. ASP heeft verschillende teams. Een van deze teams is het IDU team, dat zich bezig houdt met de verbeteringen rond de in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Als onderdeel van het IDU-ontwikkelteam onderzoekt Seffie hoe de Welkomsttas het beste op de vijf fysieke Servicepunten kan worden uitgereikt. De Welkomsttas moet er voor zorgen dat de nieuwe medewerker op zijn of haar eerste werkdag een ‘warm welkom’ krijgt. Dit betekent dat medewerkers een unieke tas ontvangen met daarin alle benodigdheden om direct te kunnen beginnen (toegangspas, inloggegevens, telefoon, etc).

Om dit te bereiken is gestart met een analyse en inventarisatie om de verschillende scenario’s te schetsen. Na besluitvorming volgt implementatie van het gewenste scenario.


Delen: