opdrachten

Door

Gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

Gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

Hieroo Amsterdam | Overheid, Beleidsadviseur
Als adviseur energietransitie draagt Tessel bij aan verschillende trajecten om de energietransitie vorm te geven in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. De uitvoeringskracht van beide gemeentes zijn gebundeld en dit betekent dat er op dagelijkse basis geschakeld wordt tussen de vraagstukken die spelen in de gemeente Amstelveen spelen en die in Aalsmeer. Binnen haar opdracht focust Tessel zich op de gemeente Aalsmeer.

Achtergrond  
Energietransitie trajecten zijn vernieuwend, bestuurlijk gevoelig, complex en hebben invloed op de persoonlijke leefomgeving. Denk aan het toenemen van het aantal transformatorhuisjes in de wijk om in de toegenomen elektriciteitsvraag te kunnen voorzien. Nederland heeft de ambitie om voor 2050 energieneutraal te zijn. Gemeenten geven op verschillende manieren uitwerking aan deze ambitie. Als adviseur energietransitie werkt Tessel samen met bewoners, bedrijven en bestuurders en ambtenaren en is zij betrokken bij de verschillende projecten die lopen op het gebied van energiearmoede en het opwekken van hernieuwbare energie.  

Vraag  
De gemeente Aalsmeer wil in 2040 fossielonafhankelijk zijn. Om dit waar te maken zet de gemeente in op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Op het vlak van energiebesparing werkt Tessel aan drie verschillende projecten: 1) het vormgeven en uitvoeren het Nationaal Isolatie Plan zodat de gebouwde omgeving ‘aardgasvrij-ready’ wordt; 2) het samenwerken met de kinderraad Aalsmeer aan gastlessen energiebesparing in het primair onderwijs en 3) het onderzoek doen naar het opnieuw vormgeven van de duurzaamheidslening Aalsmeer. In het kader van het opwekken van hernieuwbare energie werkt Tessel aan het Plan van Aanpak Zon op Grote Daken.  

Aanpak  
De energietransitie is een relatief nieuw onderwerp voor Tessel. De eerste periode bestaat dus uit heel veel informatie opdoen: wat voor wetgeving bestaat er op het gebied van de energietransitie? En hoe vertaalt dit zich naar de Aalsmeerse context? Wie zijn stakeholders binnen de energietransitie in Aalsmeer en welke doelen zijn door de gemeenteraad vastgesteld op het gebied van het worden van aardgasvrij? Veel koffie drinken met mensen dus om elkaar en de organisatie te leren kennen. Ook is Tessel aanwezig bij bijeenkomsten om een indruk te krijgen van de thema’s die spelen onder bewoners en externe stakeholders, zoals bedrijven. Daarnaast dient Tessel als adviseur binnen het energieteam op basis van het geschreven beleid advies te geven aan de wethouders over verschillende energiekwesties die binnen de gemeente opkomen en staat ze in nauw contact met de wethouders van de gemeente. Hiervoor is zij zich nu aan het verdiepen in het bestaande beleid en het bestuurlijk proces.  


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites