opdrachten

Door

Het 4e Gymnasium 1

Het 4e Gymnasium

Hieroo Amsterdam
Als beleidsmedewerker op het 4e Gymnasium in Amsterdam trok Tessel het proces rondom een aantal beleidsthema’s vlot. Ze ging in gesprek met de verschillende stakeholders, haalde informatie en commentaren op en verwerkte dit tot uitvoerbare beleidsvoorstellen welke de rector kon redigeren en voorleggen aan de medezeggenschapsraad.
Tessel helpt mij uit de brand door mij veel voorwerk uit handen te nemen zodat ik me kan focussen op de grote lijn.
Jeroen Bergamin, rector van het 4e Gymnasium

Achtergrond
Het 4e Gymnasium is een categoraal gymnasium, gelegen in de Houthavens in Amsterdam West. Het 4e Gymnasium biedt onderwijs op hoog niveau – het is een school waar leerlingen worden uitgedaagd om verder te kijken, dieper te graven en zich breder te ontwikkelen. De missie van het 4e Gymnasium luidt: eigentijds gymnasiaal leren toegankelijk maken voor iedereen met een vwo-advies. Aan deze missie wordt op verschillende manieren gewerkt: in de leslokalen en schoolbreed. Om beleid op te stellen dat bijdraagt aan de missie van het 4e Gymnasium werkte Tessel tijdelijk mee als beleidsmedewerker.

Vraag
Het doel van de opdracht was omtrent een aantal beleidsthema’s ideeën en commentaren op te halen en in kaart te brengen hoe deze zich tot elkaar verhielden. De opgehaalde informatie maakte inzichtelijk hoe stakeholders op school (leerlingen, medewerkers of ouders) over verschillende thema’s nadenken en vormde de basis voor zes beleidsvoorstellen: 1) smartphonegebruik; 2) taalbeleid; 3) burgerschapsonderwijs; 4) onderwijskwaliteit; 5) de vrijwillige ouderbijdrage en 6) toetsbeleid.

Aanpak
Tessel stelde beleid op over verschillende onderwerpen op het 4e Gymnasium. Eén van de thema’s waarover ze schreef is het smartphonegebruik op school. Ze is begonnen met het verzamelen van (wetenschappelijke) informatie omtrent de invloed van smartphones in het onderwijs. Vervolgens is Tessel in gesprek gegaan met de verschillende stakeholders op school: de leerlingen, medewerkers en ouders. Zij bracht in kaart hoe de verschillende stakeholdersgroepen denken over smartphones in het onderwijs en specifiek over smartphonegebruik op het 4e. Vervolgens werd vastgesteld wat de overeenkomsten en verschillen waren in de ervaringen van de stakeholdersgroepen. Tessel gebruikte deze informatie voor het formuleren van een concreet beleidsvoorstel. In het geval van smartphonegebruik op school had dit de vorm van een drietal scenario’s inclusief randvoorwaarden die overwogen konden worden om het smartphonegebruik op school te reguleren.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites