opdrachten
Het 4e Gymnasium

Het 4e Gymnasium

Hieroo Amsterdam
Als beleidsmedewerker op het 4e Gymnasium in Amsterdam trekt Tessel het proces rondom een aantal beleidsthema’s vlot. Ze gaat in gesprek met de verschillende stakeholders, haalt informatie en commentaren op en verwerkt dit tot een uitvoerbaar beleidsvoorstel welke de rector kan redigeren en voorleggen aan de medezeggenschapsraad.
Tessel helpt mij uit de brand door mij veel voorwerk uit handen te nemen zodat ik me kan focussen op de grote lijn.
Jeroen Bergamin, rector van het 4e Gymnasium

Achtergrond

Het 4e Gymnasium is een categoraal gymnasium, gelegen in de Houthavens in Amsterdam West. Het 4e Gymnasium biedt onderwijs op hoog niveau – het is een school waar leerlingen worden uitgedaagd om verder te kijken, dieper te graven en zich breder te ontwikkelen. De missie van het 4e Gymnasium luidt: eigentijds gymnasiaal leren toegankelijk maken voor iedereen met een vwo-advies. Aan deze missie wordt op verschillende manieren gewerkt: in de leslokalen en schoolbreed. Thema’s die schoolbreed spelen zijn onder andere het smartphonegebruik op school, de rol van burgerschap in het onderwijs en de onderwijskwaliteit. Om beleid op te stellen dat bijdraagt aan de missie van het 4e Gymnasium werkt Tessel tijdelijk mee als beleidsmedewerker.

Vraag

Het doel van de opdracht is omtrent een aantal beleidsthema’s ideeën en commentaren op te halen en in kaart te brengen hoe deze zich tot elkaar verhouden. De opgehaalde informatie maakt inzichtelijk hoe stakeholders op school (leerlingen, medewerkers of ouders) over verschillende thema’s nadenken en vormt de basis voor een beleidsvoorstel welke de rector kan voorleggen aan de medezeggenschapsraad.

Aanpak

Ik stel beleid op over verschillende onderwerpen op het 4e Gymnasium. Eén van de thema’s waarover ik schrijf is het smartphonegebruik op school. Ik ben begonnen met het verzamelen van (wetenschappelijke) informatie omtrent de invloed van smartphones in het onderwijs. Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met de verschillende stakeholders op school: de leerlingen, medewerkers en ouders. Ik breng in kaart hoe de verschillende stakeholdersgroepen denken over smartphones in het onderwijs en specifiek over smartphonegebruik op het 4e. Vervolgens stel ik vast wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de ervaringen van de stakeholdersgroepen. Ik gebruik deze informatie voor het formuleren van een concreet beleidsvoorstel. In het geval van smartphonegebruik op school had dit de vorm van een drietal scenario’s inclusief randvoorwaarden die overwogen kunnen worden om het smartphonegebruik op school te reguleren.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites