opdrachten
Leger des Heils

Leger des Heils

Hieroo Amsterdam | Projectmanagement
Jonge Consultant Fenna is gestart als Junior Projectleider bij Leger des Heils.

Achtergrond
Als Junior Projectleider heeft Fenna de verantwoordelijkheid om leiding te geven aan de landelijke implementatie van het proces rondom Bureau Traject Management (BTM) binnen het Leger des Heils. BTM is voor deelnemers en verwijzers de centrale voordeur tot de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). Het Leger des Heils, met een rijke geschiedenis en een diepgewortelde toewijding aan sociaal welzijn, staat onder andere bekend om haar inzet voor het bieden van zorg en ondersteuning aan kwetsbare individuen. In lijn met deze missie streeft het Leger des Heils naar continue verbetering en optimalisatie van haar dienstverlening. Om de toegang tot de zorg en het traject van de deelnemer zo optimaal mogelijk te organiseren, is optimalisatie van BTM nodig.

Vraag
Fenna is als Junior Projectleider gevraagd leiding te geven aan het implementeren van het proces rondom BTM. De nieuwe werkwijze dient in de 7 regio’s van Nederland te worden geïmplementeerd, De implementatie moet op een zodanige manier plaatsvinden dat de regio’s straks uniform opereren.

Aanpak
De eerste fase van het implementatieproces is de oriëntatiefase. In deze fase gaat het voornamelijk om kennismaken met de verschillende stakeholders. Het is van belang om een beeld te krijgen van de huidige stand  van zaken, de manier waarop de stakeholders tegen de verandering aankijken en wat zij van het proces en de projectleiders verwachten. De tweede fase omvat het opstellen van een implementatieplan en planning met onder andere een manier van monitoren, het inplannen van voortgangsgesprekken en het maken van templates en formats voor risicobeheer en escalaties. Tijdens de derde fase vindt de uitvoering van het implementatieplan plaats. Tijdens deze fase zal Fenna als projectleider nauw betrokken zijn bij het faciliteren van de regio’s waar nodig en het voorzitten van meetings om de voortgang van het proces te bespreken.

De implementatieopdracht bij het Leger des Heils is een klassieke veranderopdracht waarbij, in alle fasen van het project, het creëren en behouden van draagvlak binnen de organisatie van groot belang is. Een effectieve communicatiestrategie en het betrekken van de stakeholders bij het gehele proces zijn essentieel voor een geslaagde verandering binnen de organisatie.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites