opdrachten
Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Hieroo Amsterdam
Fenna mag in de vorm van een pro bono opdracht aan de slag voor Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Het doel is om een overzicht te maken (mapping) van niet-traditionele bedrijven en niet-traditionele financiële instellingen in Nieuw-West.

Achtergrond 
Nationaal Programma Samen Nieuw-West is een samenwerking van de overheid, maatschappelijke organisaties en buurtbewoners teneinde stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam te hernieuwen. Op dit moment zijn er al meer dan 65 partners bij het programma aangesloten. De betrokken alliantiepartners hebben in maart 2023 een convenant getekend waarbij zij zich de komende 20 jaar committeren aan de inzet voor het verbeteren van stadsdeel Nieuw-West. Binnen het programma bestaan er vijf opgaveteams, ieder met hun eigen doelstellingen.  

Binnen het Nationale Programma is er ook team opgezet dat zich bezighoudt met het oprichten van Community Wealth Building in Nieuw-West. Community Wealth Building is een term afkomstig uit de Verenigde staten en kan worden omschreven als een aanpak om de gemeenschapseconomie te ontwikkelen door breed gedeelde wijkwelvaart, gelijkwaardigheid en ecologische duurzaamheid.  

Vraag  
Om Community Wealth Building op lange termijn op te kunnen zetten in Nieuw-West, heeft het team dat zich hiermee bezighoudt bepaalde informatie nodig. Een overzicht waar op dit moment naar gevraagd wordt, is het in kaart brengen van niet-traditionele bedrijven in Nieuw-West. Daarbij kan gedacht worden aan coöperaties (werknemerscoöperaties, consumentencoöperaties, productencoöperaties) en sociale ondernemingen. Ook is gevraagd om een overzicht te maken van niet-traditionele financiële instellingen in Nieuw-West, zoals kredietverenigingen, gemeenschapsbanken of communautaire investmentfondsen.  

Aanpak  
In de eerste fase van Fenna’s opdracht heeft zij de scope van het overzicht (mapping) in kaart gebracht met de centrale personen binnen het team Community Wealth Building. Omdat het gaat om een omvangrijke mapping opdracht, is het in de tweede fase belangrijk vast te stellen wat haalbaar is, welke data al voorhanden is en wat nog ontbreekt en op welke manier het overzicht het beste inzichtelijk gemaakt kan worden. Voor deze fase zal Fenna verschillende stakeholders bij het proces betrekken. Fenna is wat betreft het gehele proces verantwoordelijk voor het contact met de stakeholders, het uitvragen en analyseren van data en het opstellen van het uiteindelijke overzicht.  


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites