opdrachten

Door

Accare 3

NLR

Hieroo Amsterdam
Samen met de programmaraadondersteuning (PRO) gaf Ruben de kwartaalbijeenkomst vorm zodanig dat de kennisdeling optimaal plaatsvond. De kwartaalbijeenkomsten zijn onderdeel van programmatisch werken. Een werkwijze waar de NLR sinds begin 2022 is begonnen. Samen met de NLR bereidde Ruben de programmaleiders zo goed mogelijk voor op hun interne presentaties.

Achtergrond

Het Koninklijke Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is een toonaangevende kennisorganisatie inzake lucht- en ruimtevaart. Ruim 100 jaar innoveert NLR in deze sectoren en doet het zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar de ontwikkelingen van lucht- en ruimtevaarttechnieken.

NLR beoogt de lucht- en ruimtevaart duurzamer, veiliger, efficiënter en effectiever te maken. Het centrum draagt oplossingen voor aan het bedrijfsleven en versterkt zo de concurrentiekracht van de Nederlandse economie.

Hedendaags staan bovengenoemde sectoren voor grote uitdagingen. Als schakel tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, verbindt NLR diepgaand inzicht in de klantbehoefte met toonaangevende kennis en onderzoeksfaciliteiten. Zodoende maakt NLR snel innoveren mogelijk.

Vraag 

NLR streeft de komende jaren naar meer focus op de uitvoering van de strategie, betere in- en externe samenwerking, en een steviger maatschappelijke positie. Daartoe heeft het negen programma’s in het leven geroepen. Een programma omvat verschillende afdelingsafhankelijke projecten die bijdragen aan het behalen van deze doelen.  

Sinds januari van dit jaar werkt de organisatie dus programmatisch. Om de implementatie van programmatisch werken te leiden schakelde NLR de hulp in van consultancybureau SeederDeBoer (moederbedrijf van Hieroo). Sinds september 2021 werkt SeederDeBoer aan de transformatie binnen NLR en het bureau voert verscheidene projecten uit.  

Voor één van deze projecten, het organiseren van de kwartaalbijeenkomst, was de hulp van Jonge Consultant Ruben ingeroepen. Een kwartaalbijeenkomst heeft als doel om kennisdeling van de programma’s mogelijk te maken. De programmaleiders presenteren de voortgang en toekomstplannen van hun programma’s.   

 Aanpak  

Samen met de programmaraadondersteuning (PRO) gaf Ruben de kwartaalbijeenkomst vorm zodanig dat de kennisdeling optimaal plaatsvond. Met PRO bereidde hij de programmaleiders zo goed mogelijk voor op hun interne presentaties.  

Bovendien werkte Ruben nauw samen met de programmacoördinator (manager programmatisch werken) en sloot hij aan bij verschillende overleggen om het programmatisch werken in het algemeen en de kwartaalbijeenkomst in het bijzonder te ondersteunen.   

 Resultaat

Aan het einde van de rit leverde Ruben verschillende tools op waarmee PRO in de toekomst op een efficiënte en effectieve manier de kwartaalbijeenkomst kan organiseren. De tools variëren van een gedetailleerde actielijst tot een op maat gemaakte workshop voor de programmaleiders.

Dankzij de kwartaalbijeenkomsten is het programmatisch werken geland bij de buiten de programma’s staande NLR-collega’s. Voor hen zijn de inhouden van de programma’s helder alsook het nut en de noodzaak van programmatisch werken voor NLR.   


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites