opdrachten

Door

OceansX

OceansX

Hieroo Amsterdam
''Xplore yourself, your world and our future''- met dit motto in het achterhoofd heeft een team van Hieroo Rotterdam en Amsterdam aan een maatschappelijk vraagstuk gewerkt, gefaciliteerd door OceansX. Het vraagstuk waar zij gedurende 6 weken hun tanden in hebben gezet heeft betrekking op de maatschappelijke waarde van de onderwater wereld.

”Xplore yourself, your world and our future”- met dit motto in het achterhoofd heeft een team van Hieroo Rotterdam en Amsterdam aan een maatschappelijk vraagstuk gewerkt, gefaciliteerd door OceansX. Het vraagstuk waar zij gedurende 6 weken hun tanden in hebben gezet heeft betrekking op de maatschappelijke waarde van de onderwater wereld.

Achtergrond  

OceansX focust op nieuwe manieren van samenwerken rondom complexe thema’s waar iedereen zijn/haar rol en verantwoordelijkheid kan (en wellicht moet) pakken. Hoe? Door het inventariseren en drijven van maatschappelijke exploraties waarin intrinsiek gemotiveerd menselijk potentieel optimaal tot zijn recht komt.

Vraagstelling

Het specifieke vraagstuk voor de Hieroo consultants luidde als volgt: ‘Wie is geïnteresseerd om maatschappelijke waarde uit de onderwater wereld te halen en wat hebben ze daarvoor nodig?’ Er is bij deze opdracht expertise ingebracht door de onderzeedienst.

Deze verkenning is onderverdeeld in twee deelvragen:

  1. Wat zijn (mogelijke) drijfveren voor stakeholders die betrokken willen en kunnen worden in het invulling geven aan maatschappelijke waarde van de onderwater wereld?
  2. Waar kan OceansX samen met de stakeholders sociale, maatschappelijke of economische waarde creëren?

Aanpak 

Allereerst lieten we ons onderdompelen in de thematiek van de onderzeewereld om zo de kern van de vraagstelling uit te lichten. Vanuit hier vormde zich een web met mogelijke stakeholders met een link naar de oceaan. Door binnen deze kansmogelijkheden weer linkjes (bijv. educatie over oceanen doormiddel van het gebruik van media vanaf een onderzeeboot) te leggen werd er een extra dimensie gegeven aan de verkenning.

In een verdiepende brainstorm met de opdrachtgevers, aan de hand van de Design Thinking methode, kwamen de meest kansrijke en haalbare onderzoeksdomeinen naar voren. De laatste weken hebben in het teken gestaan van het benaderen van stakeholders en verkenning. Om zo een analyse voort te brengen waaruit aanbevelingen gedaan worden voor storytelling met betrekking tot het vraagstuk.

Resultaat 

  • Het ecosysteem rondom het creëren van maatschappelijke waarde in het domein onderwater in kaart gebracht.
  • Nieuwe contacten benaderd en gesproken. Intrinsieke motivatie van nieuw gelegde connecties verkend.
  • Verificatie van kansmogelijkheden die stakeholders voor het arbeidspotentieel zien vanuit de praktijk.

 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites