opdrachten

Jonge Consultant

Royal Schiphol Group

SeederDeBoer

Hieroo Amsterdam
Dieke helpt als een van de projectleads bij SeederDeBoer mee aan de organisatie van een vijfdaags zakelijk evenement rondom SAIL Amsterdam 2020. Daarnaast draagt ze bij aan de optimalisatie van het huidige CRM-systeem.
“Dieke krijgt projecten goed, prettig en op tijd voor elkaar. Ze heeft aandacht voor mensen en de sfeer in het team. Tegelijk is ze ook gericht op resultaat en voortgang. Daarnaast valt op dat Dieke zich inhoudelijk goed voorbereid op haar verantwoordelijkheden en taken. Het is fijn werken met Dieke en succes gegarandeerd!”
Jurgen Schut, Partner SeederDeBoer

Achtergrond
SeederDeBoer is als middelgroot Nederlands organisatieadviesbureau werkzaam in de financiële sector, de publieke sector, in de zorg en bij woningcorporaties binnen heel Nederland. Vanwege het grote aantal klantrelaties dat zij sinds 2005 (en daarvoor) hebben opgedaan, is het van belang dat deze relaties nauwkeurig worden beheerd in een goed werkend CRM-systeem. Daarnaast willen ze hun relaties af en toe extra in het zonnetje zetten. Om die reden wordt er in augustus een groots en meerdaags evenement georganiseerd tijdens SAIL Amsterdam 2020.

Vraag
De opdracht van Dieke bij SeederDeBoer is meervoudig. Als eerste is Dieke gevraagd om een belangrijke rol te spelen in de verdere optimalisatie van het CRM-systeem. De technische implementatie van het CRM-systeem is in 2019 gedaan, maar vooral in het gebruik en het beheer valt nog een hoop winst te behalen. Tevens is het van belang dat het CRM gebruikt gaat worden voor het uitrollen van diverse marketing campagnes vanuit SeederDeBoer. Het is dus belangrijk dat het systeem zo optimaal mogelijk wordt ingericht en dat het voor de juiste doeleinden wordt ingezet. Daarnaast is Dieke aangehaakt als één van de projectleads voor de planning en organisatie van een meerdaags evenement tijdens SAIL Amsterdam 2020, waarin zij in samenwerking met een kernteam de kar zal trekken.

Aanpak
Als onderdeel van de projectorganisatie is Dieke verantwoordelijk voor de planning en invulling van een meerdaags evenement in augustus rondom SAIL Amsterdam 2020. Samen met een kernteam zorgt zij dat alles in goede banen wordt geleid, dat benodigde vergunningen worden geregeld, inhoudelijke programma’s worden opgesteld en dat gasten worden uitgenodigd d.m.v. een vooraf vastgesteld communicatieplan. En dit alles in een vorm die nog niet eerder is gedaan. Verder zal Dieke aan de slag gaan met de optimalisatie van het CRM-systeem, Microsoft Dynamics 365, waarin zij o.a. zal nadenken over het beheer hiervan en daarnaast een strategie zal bedenken rondom het uitrollen van marketing campagnes, in relatie tot bijv. SAIL en de lancering van de nieuwe website.


Delen: