opdrachten

Door

Mediahuis 3

Spaarnelanden - Klant & Innovatie

Hieroo Amsterdam
Bij de afdeling Klant & Innovatie van Spaarnelanden werkt Sabine aan meerdere projecten over onder andere de meldingenregistratie bij de klantenservice en maakt ze aantrekkelijke scenario's voor de energie- en infrastructurele kant van de uitdaging om in 2030 een volledig emissievrij wagenpark te hebben

Achtergrond

Spaarnelanden NV kom je overal tegen in Haarlem en omgeving. In wijken en parken, in de stad en op de weg, in parkeergarages, op het strand en zelfs in de bomen en struiken. Spaarnelanden houdt de gemeente Haarlem en Zandvoort mooi, schoon, veilig en bereikbaar. Het takenpakket van Spaarnelanden is divers en heeft betrekking op alles wat een moderne stad nodig heeft: van grondstoffeninzameling tot integraal groenbeheer en slim parkeermanagement. De ontwikkelingen van morgen bepalen de weg naar de toekomst en dat betekent dat Spaarnelanden werk maakt van circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, elektrisch rijden en de deeleconomie. De afdeling Klant & Innovatie houdt zich bezig met projecten rondom deze onderwerpen en bestaat daarnaast ook uit de klantenservice (een front- en backoffice).

Vraag

  • Eén van de projecten heeft betrekking tot de klantenservice. Via verschillende programma’s kunnen inwoners van Haarlem en Zandvoort meldingen doen over van alles wat er opvalt in de leefomgeving. Dit kan gaan om meldingen over afval, groen of bijvoorbeeld reiniging. De prioriteit van de gemeenten ligt (logischerwijs) in het tijdig afhandelen van deze meldingen. Maar al deze meldingen leveren ook een unieke en zeer nuttige dataset op waar veel meer mee gedaan zou kunnen worden. Met dit project maakt Sabine inzichtelijk hoe meldingen goed geregistreerd kunnen worden zodat er op basis van de meldingen advies gegeven kan worden en van de meldingen geleerd kan worden.
  • Het tweede project heeft meer betrekking op de verduurzaming van Spaarnelanden. De doelstelling is om in 2030 een emissievrije organisatie te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is het emissievrij maken van het wagenpark. De doelstelling is duidelijk, maar er is nog onvoldoende bekend over wat dit betekent voor de organisatie en wat er gedaan moet worden om dit te behalen. Door het maken van aantrekkelijke scenario’s voor de energie- en infrastructurele kant van deze uitdaging draagt dit project bij aan de weg naar een emissievrije organisatie.

Aanpak

  • De eerste stap binnen dit project is het maken van een overzicht van alle communicatiestromen en meldingen bij zowel de front- als backoffice. Vervolgens maakt Sabine inzichtelijk welke informatie belangrijk is om te hebben maar nog niet uit de meldingen gehaald kan worden. Uiteindelijk zal dit leiden tot het opzetten van een dashboard waarin meldingeninformatie (inclusief opmerkingen, vragen en klachten) inzichtelijk weergegeven wordt en gemonitord kan worden.
  • Allereerst zal er een energiescan gemaakt moeten worden met een analyse van gebruik laadpalen, laadvraag en overzicht van de gevraagde en de benodigde e-capaciteit. Uit deze analyse zal naar voren komen wat de gap is tussen de huidige capaciteit en de benodigde. Aan de hand hiervan zal Sabine verschillende toekomstscenario’s gaan beschrijven. Hierin komt onder andere aan bod wat de impact is van het geheel elektrificeren van het wagenpark en wat eventuele andere mogelijkheden (naast elektrificeren) zijn om een emissievrij wagenpark te realiseren.

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites