opdrachten

Door

Royal Schiphol Group 2

Schiphol - Safety, Security and Environment

Hieroo Amsterdam
Dorien vervulde twee rollen binnen de afdeling Safety, Security and Environment (SSE). De opdracht begon met de vraag hoe de afdeling zou kunnen aansluiten bij het Total Airport Management. Toen in de meivakantie de drukte bij Security vroeg om een plan voor de zomer, verschoof de aandacht van Dorien naar het Secure Summer ‘22 programma.
‘Dorien weet zowel op haar boot als in haar werk de boel op koers te houden en scherp aan de wind te varen.’

Achtergrond

Vanuit Eurocontrol is het concept van Total Airport Management bedacht. Total Airport Management is een holistische kijk op de operaties op de luchthaven. Met Total Airport Management heeft een luchthaven grip op alle processen, interactie tussen de processen en afstemming van de processen. Met als doel te zorgen voor een punctuele en voorspelbare operatie en daarmee voor tevreden passagiers. Dat is zowel gunstig voor het Europese netwerk als voor de betreffende luchthaven zelf. Sinds 2019 werkt Schiphol eraan om de regievoering in lijn te brengen met Total Airport Management. De grootste uitdaging is dat er veel externe partijen op Schiphol werken die allemaal invloed hebben op de operatie. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen, de beveiligingsbedrijven, de bagage afhandelaren en de Koninklijke Marechaussee. Voor een goede operatie moet er dagelijks met al deze ketenpartners een integraal plan worden opgesteld en moet er gezamenlijk vooruit worden gekeken.

Vraag

De opdracht begon met de vraag te onderzoeken hoe de afdeling SSE kon aansluiten op het Total Airport Management. Vanaf de meivakantie werd aan Dorien gevraagd om het opzetten van het ‘Secure Summer’ project te ondersteunen en te begeleiden. Dorien schreef ter afsluiting een verslag over deze hectische periode en verbond dit aan de vraag hoe de afdeling SSE kan aansluiten op het Total Airport Management.

Aanpak

Dorien heeft zich eerst verdiept in het Total Airport Management en wat de implementatie ervan zou betekenen. Toen de drukte in de meivakantie uitbrak en Dorien betrokken werd bij de zomervoorbereidingen van de afdeling SSE, werden de theoretische ideeën over Total Airport Management in de praktijk zichtbaar.

Voor de opzet van het ‘Secure Summer’ project organiseerde Dorien een aftrapsessie met de collega’s die een belangrijke rol speelden in de zomervoorbereidingen. Naar aanleiding daarvan deed Dorien het voorstel om drie werkstromen te formuleren en per werkstroom een verdiepende sessies te organiseren. Uit deze verdiepende brainstormsessies kwamen ongeveer veertig initiatieven voor de zomer. Deze werden geprioriteerd op haalbaarheid en impact en toegewezen aan een ‘eigenaar’. Vervolgens heeft Dorien een structuur opgezet waardoor wekelijks per initiatief de voortgang werd bijgehouden en met andere afdelingen het nodige werd afgestemd. Op deze manier kwam alle informatie samen voor de verslaglegging aan de RvC.

Door de zomervoorbereidingen werd extra goed zichtbaar van welke interne- en externe ketenpartners de afdeling SSE afhankelijk is en waar de samenwerking met de ketenpartners kan worden verbeterd. Dat gaf inzicht in de manier waarop het Total Airport Management van toepassing is en wat de implementatie  ervan zou betekenen. Op basis van deze inzichten schreef Dorien vervolgens een advies over het oppakken van het Total Airport Management. Daarvoor heeft ze verschillende collega’s van de afdeling SSE en van andere afdelingen geïnterviewd. Hierbij werd samen teruggekeken én een blik op de toekomst geschetst. Aan het advies wordt de komende periode een vervolg gegeven in het Directie Team van Schiphol en binnen het Management Team van de afdeling SSE.

Resultaat

  • Afronding van initiatieven ten behoeven van de zomer voorbereiding van de afdeling SSE.
  • Advies over de implementatie van Total Airport Management.

 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites