opdrachten
Safety, Security and Environment Schiphol

Schiphol - Safety, Security and Environment

Hieroo Amsterdam
Dorien vervult twee rollen binnen de afdeling Safety, Security and Environment (SSE). De opdracht begon met de vraag hoe de afdeling zou kunnen aansluiten bij het Total Airport Management. Toen in de meivakantie de drukte bij Security vroeg om een plan voor de zomer, verschoof de aandacht van Dorien naar het Secure Summer ‘22 programma.
‘Dorien weet zowel op haar boot als in haar werk de boel op koers te houden en scherp aan de wind te varen.’

Achtergrond

Vanuit Eurocontrol is het concept van Total Airport Management (TAM) bedacht. TAM Is een holistische kijk op de operaties op de luchthaven. Met TAM heeft een luchthaven grip op alle processen, interactie tussen de processen en afstemming van de processen. Met als doel te zorgen voor een punctuele en voorspelbare operatie en daarmee voor tevreden passagiers. Dat is zowel gunstig voor het Europese netwerk als voor de betreffende luchthaven zelf. Sinds 2019 werkt Schiphol eraan om de regievoeren in lijn te brengen met het TAM concept om zo een betrouwbare Europese partner te zijn en ieder vliegtuig veilig, op tijd en met blije passagiers, inclusief hun koffers en cargo te laten vertrekken. De grootste uitdaging is dat er veel partijen op Schiphol werken die allemaal invloed hebben op de processen. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende airlines, de security, de bagage afhandelaren en de Koninklijke Marechaussee. Voor een goede operatie moet er dagelijks met al deze ketenpartners een integraal plan worden opgesteld.

De drukte bij security is ook een mooi voorbeeld van de uitdaging om met veel verschillende partners samen te werken. De security agents worden ingehuurd door Schiphol bij vijf verschillende beveiligingsbedrijven. Schiphol doet een uitvraag maar als de beveiligingsbedrijven de aantallen niet kunnen leveren zit Schiphol, zoals nu, met een capaciteitsprobleem. Schiphol is dus afhankelijk van de werving van de bedrijven. Op dezelfde manier is Schiphol ook afhankelijk van de samenwerking met de airlines aangezien de passagiers klant zijn bij de airlines.

Vraag

De opdracht begon om te onderzoeken hoe de afdeling SSE kon aansluiten op het Total Airport Management en daar een plan voor op te stellen. Vanaf de meivakantie werd aan Dorien gevraagd om het Secure Summer project te helpen opzetten en te begeleiden.

Aanpak

Dorien organiseerde een aftrapsessie met de collega’s die een belangrijke rol spelen in de zomervoorbereidingen. Naar aanleiding daarvan deed Dorien het voorstel om drie werkstromen te formuleren en per werkstroom een verdiepende sessies te organiseren. Uit deze verdiepende brainstormsessies kwamen ongeveer veertig initiatieven voor de zomer. Deze werden geprioriteerd op haalbaarheid en impact en toegewezen aan een initiatiefeigenaar. Vervolgens heeft Dorien een structuur opgezet waardoor wekelijks per initiatief de voortgang wordt bijgehouden en met andere afdelingen het nodigen wordt afgestemd. Op deze manier komt de informatie samen voor de verslaglegging aan de RVC.

Door de zomer voorbereidingen wordt ook duidelijk van welke ketenpartners de afdeling SSE afhankelijk is en waar de samenwerking met de ketenpartners kan worden verbeterd. Dat geeft inzicht op welke manier hier het Total Airport Management van toepassing is en wat de implementatie zou betekenen. Op basis van deze inzichten schrijft Dorien een advies over het oppakken van het Total Airport Management voor na de zomer.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites