opdrachten
Stichting voor interculturele participatie en integratie (Sipi)

Stichting voor interculturele participatie en integratie (Sipi)

Hieroo Amsterdam | Stichting & goede doel, Beleidsadviseur
Tijdens haar opdracht bij Sipi helpt Amber in het vaststellen van de koers en biedt ze ondersteuning binnen de organisatie.

Achtergrond
Stichting voor interculturele integratie en participatie (Sipi) is al sinds 2005 een voorloper binnen de maatschappelijke dienstverlening. Dit doen zij door middel van het aanbieden van taal- en computercursussen, zowel specialistische als preventieve jeugdhulp en zorg en welzijn activiteiten. De unieke kracht van Sipi ligt in de cultuur sensitieve aanpak en de warme verbinding die zij hebben met de doelgroep en partners. De sector waarin Sipi werkzaam is, kan zorgen voor wisselende contracten en soms wat onzekere tijden. Na jarenlang wisselende contracten gehad te hebben, staan ze nu aan het begin van een paar relatief stabiele jaren.

Vraag
Amber is als jonge consultant gevraagd om structuur te bieden waar dat nodig is binnen de organisatie. Met als doel om de kwaliteit van de producten van Sipi te kunnen waarborgen en de bedrijfsprocessen te verfijnen. Daarnaast zal het bijdragen om de visie van de organisatie te definiëren, concreet te maken en te vertalen op papier, zodat de koers van Sipi voor iedereen helder is.

Aanpak
In de eerste fase van het traject zal Amber een gedetailleerd actieplan opstellen met betrekking tot de werving van een uitdagende doelgroep, namelijk laaggeletterden met Nederlands als moedertaal (NT1), in opdracht van de gemeente. In samenwerking met de coördinator van de taalschool worden concrete actiepunten vastgesteld. Deze coördinator beschikt over een omvangrijk netwerk en bezit uitgebreide kennis en ervaring met de doelgroep. Het is daarom belangrijk om goed te luisteren naar de ideeën en deze te vertalen naar meetbare doelen en actiepunten. Op deze manier kan aan het einde van het jaar een overzicht worden gemaakt van de ondernomen wervingsactiviteiten en hun succes.

Amber zal zich ook richten op het vernieuwen van de HR-processen binnen de organisatie, met name met betrekking tot de onboarding van nieuwe medewerkers. Dit zal resulteren in de ontwikkeling van welkomstboekjes voor nieuwe teamleden. Daarnaast zal zij de bedrijfsprocessen in het kwaliteitsmanagement handboek van de organisatie actualiseren, met speciale aandacht voor gebruiksvriendelijkheid en professionaliteit.

Verder zal Amber ondersteuning bieden bij het proces van de nieuwe website, die binnenkort wordt gelanceerd. Ook zal zij een meerjarenplan opstellen waarin de visie en doelstellingen van Sipi worden beschreven. Dit zal dienen als een leidraad en monitoringstool voor het managementteam. Middels interactieve sessies zal de directie gezamenlijk de koers en identiteit van Sipi bepalen en doelen stellen, waarbij Amber zal bijdragen aan het formuleren van haalbare doelstellingen en het beschrijven van de huidige stand van zaken. Deze gezamenlijke inspanning zal een duidelijke sturing, focus en koersvastigheid bevorderen. Het meerjarenplan zal uiteindelijk worden vertaald naar een planning met concrete actiepunten.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites