opdrachten
Stichting ZAAM

Stichting ZAAM

Hieroo Amsterdam | Onderwijs
In februari startte Junior Consultant Hannah als junior bestuurssecretaris bij Stichting ZAAM, en na haar eerste maand deelt ze graag meer over Stichting ZAAM en haar rol binnen deze organisatie.
Hannah toont een opvallende snelheid in het oppakken van taken; na slechts een maand voelt het alsof ze al jarenlang een integraal onderdeel van de organisatie is geweest.

Achtergrond
Stichting ZAAM bundelt de krachten van 23 scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Met elk een uniek karakter en onderwijsaanpak, streven deze scholen gezamenlijk naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs met kansengelijkheid als centraal uitgangspunt. Ondanks deze ambitie staat ZAAM voor talloze uitdagingen, variërend van het lerarentekort tot de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie en stijgende energielasten.

Vraag
Hoe kan ZAAM effectief omgaan met de complexe uitdagingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd, en hoe kan samenwerking tussen de scholen worden geoptimaliseerd om de strategische doelstellingen te verwezenlijken?

Aanpak
Junior Consultant Hannah, in haar rol als junior bestuurssecretaris, draagt actief bij aan de vormgeving van strategische agenda’s op het gebied van HR, Financiën, Governance, Bestuur, Huisvesting en Onderwijskwaliteit. Hierbij ligt de focus op het stimuleren van samenwerking tussen schooldirecteuren. Wekelijkse bijeenkomsten, bekend als de MAAZ-dagen, bieden de directeuren de gelegenheid om input te leveren voor strategische agenda’s en gezamenlijke oplossingen te bedenken voor dringende vraagstukken. Hannahs taken omvatten de voorbereiding en begeleiding van deze bijeenkomsten, het monitoren van de voortgang en het faciliteren van effectief contact tussen de directeuren. Een aanvullend doel is het enthousiasmeren van directeuren en het laten inzien van de toegevoegde waarde van samenwerking.

Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat van Hannahs inzet is een versterkte verbondenheid tussen de schooldirecteuren, waarbij niet alleen onderling begrip wordt bevorderd, maar ook de onderlinge bereikbaarheid wordt vergroot. Deze versterkte samenwerking moet leiden tot een meer samenhangende aanpak van strategische agenda’s en een succesvolle aanpak van de uitdagingen waarmee ZAAM wordt geconfronteerd. Bovendien streven ze naar een goed georganiseerde en effectieve gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarbij personeel, ouders en leerlingen advies kunnen geven aan het College van Bestuur. Het

uiteindelijke doel is om bij te dragen aan de realisatie van de drie strategische ambities van ZAAM op het gebied van goed onderwijs, goed werkgeverschap en goed bestuur.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites