opdrachten

Door

Medisch Spectrum Twente 1

Streeklab Haarlem

Hieroo Amsterdam
Catharina heeft samen met Sanne Vorstermans, Hester van den Bergh en Lana Aziz vanuit SeederDeBoer gewerkt aan een opdracht voor Streeklab Haarlem. In samenwerking met de organisatie is gewerkt aan de doorontwikkeling van het Streeklaboratorium. Het doel is om de onderlinge samenwerking te verbeteren en zodoende toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie met een sterke externe positionering.

Achtergrond
Streeklab Haarlem is het kenniscentrum voor infectieziekten, infectiepreventie en microbiologische diagnostiek voor de regio Kennemerland. Na het invoeren van een nieuw governance systeem ervoer de Raad van Bestuur verschillende knelpunten, die de organisatie belemmerde in het realiseren van haar ambities. De Raad van Bestuur heeft SeederDeBoer gevraagd een plan op te stellen voor de doorontwikkeling van de organisatie. De nadruk ligt hierbij op het uitrollen van de governance wijziging naar de rest van de organisatie en het verduidelijken van de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Aanpak
De eerste stap in het doorontwikkelingstraject was om samen met de betrokkenen van Streeklab Haarlem stil te staan en de huidige situatie binnen de organisatie te analyseren om te komen tot de juiste veranderaanpak. Het resultaat was een veranderaanpak per ontwikkelgebied, zogenoemde ontwikkelagenda’s. In de tweede fase van de doorontwikkeling is gewerkt aan de doorontwikkeling aan de hand van deze zes ontwikkelagenda’s. Daarnaast is inzicht verkregen in de belangrijkste processen binnen en tussen afdelingen en de knelpunten hierin.

Resultaat
Er is een flinke stap gezet in de doorontwikkeling van Streeklab Haarlem en zijn er op de verschillende ontwikkelgebieden concrete resultaten behaald. Zo zijn onder andere de kernwaarden en besturingsfilosofie bepaald. Ook is er een strategievormingsproces opgesteld en zijn grote stappen gezet binnen de ontwikkelagenda bedrijfsvoering.
Daarnaast is Catharina samen met Lana aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de processen. Dit heeft geresulteerd in een proceshuis, een overzicht van de bedrijfs-en afdelingsprocessen en procesbeschrijvingen. De procesuitwerkingen zijn een grote bron aan informatie waar vanuit procesoptimalisatie kan worden gerealiseerd.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites