opdrachten

Door

Medlon 1

Tergooi Ziekenhuis

Hieroo Amsterdam
Merijn draagt bij aan de afronding van het Integraal Crisisplan bij het Tergooi ziekenhuis. Daarnaast ondersteunt ze de bestuurssecretaris bij de implementatie van dit plan.

Achtergrond
Het Tergooi ziekenhuis richt zich op de patiënten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het is een regionaal ziekenhuis met een focus op acuut klinische zorg. Tergooi richt zich hierbij op drie inhoudelijke speerpunten: ouderenzorg, oncologie en hart- en vaatziekten. Binnen het zorgnetwerk in de regio neemt Tergooi een centrale plaats in: ze wil hét ziekenhuis van de regio zijn en voor patiënten de eerste keuze in de regio zijn. Het ziekenhuis wil daadwerkelijk het verschil maken en er zijn voor wie hen nodig heeft. De missie van Tergooi is betekenisvol zijn, vandaag én in de toekomst, voor patiënten en hun naasten.

Vraag
Door het uitbreken van de Corona pandemie is in het Tergooi ziekenhuis een noodsituatie ontstaan waarbij het normale functioneren is verstoord. Tergooi fungeert als een crisisorganisatie. Dit is een tijdelijke structuur die het ziekenhuis inzet om een crisis, zoals de gevolgen van Corona, te bestrijden of de impact daarvan te minimaliseren. Leidend hierbij is het Integraal Crisisplan. Dit is een samenhangend plan waarin een basiswerkwijze is beschreven, zowel inhoudelijk als qua proces en organisatie. Het Tergooi ziekenuis heeft in samenwerking met het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een 0.8 versie van het Integraal Crisisplan opgesteld. Aan Merijn is gevraagd om de bestuurssecretaris van Tergooi te ondersteunen bij de afronding en de implementatie van het plan.

Aanpak
Om van het Integraal Crisisplan een 1.0 versie te maken en te starten met de implementatie, moet het worden goedgekeurd in het bestuurlijk overleg van het Tergooi. Voorafgaand moeten een aantal zaken worden uitgezocht. Merijn helpt bij het uitzoeken van de geld- en subsidiestromen die worden aangewend voor de uitvoering van het Integraal Crisisplan. Daarnaast denkt ze mee over de trainingen en opleidingen die nodig zijn om het plan goed in het Tergooi ziekenhuis te laten landen.

Verwacht resultaat
Het doel van de opdracht van Merijn is helpen bij het afronden en laten landen van het Integraal Crisisplan in het Tergooi ziekenhuis. Na haar opdracht is duidelijk hoe het plan moet worden gefinancierd en welke trainingen en oefeningen moeten worden gedaan. Hiervoor zal ze een plan van aanpak schrijven en bijdragen aan de ontwikkeling van een pilottraining.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites