posts
Het zou elke dag Internationale Vrouwendag moeten zijn

Het zou elke dag Internationale Vrouwendag moeten zijn

> |  8 maart 2023
Internationale vrouwendag, 8 maart. Sinds 1912 een wereldwijd terugkerend fenomeen, waarbij stilgestaan wordt bij vrouwen die opkomen voor hun rechten. Op het gebied van arbeid, inkomen maar ook gelijke kansen uiten vrouwen zich solidair naar elkaar. Zo vragen zij aandacht voor de vrouwenemancipatie in de samenleving. Een mooi initiatief, maar tegelijkertijd heeft het ook iets dubbels.

Ondanks alle geleverde inspanningen in het verleden is er nog steeds de noodzaak een dag speciaal aan de vrouw te wijden. De inrichting van de maatschappij brengt immers impliciet een achterstelling van de vrouw met zich mee. Des te wranger als je bedenkt dat het hebben van gelijke kansen leidt tot een betere productiviteit en creativiteit. Er is dus veel reden voor verandering! Het thema van dit jaar luidt dan ook: ‘Onbeperkt leefbaar’. 

Met ‘onbeperkt leefbaar’ focust internationale vrouwendag zich op bewustwording van de grenzen die de maatschappij en dus ook de werkomgeving stelt aan vrouwen. 

Wat zien we nu? 

Als samenleving zijn we gelukkig hard op weg om deze, soms op het oog, subtiele onvolkomenheden aan te pakken. Sinds de jaren 60 zijn feministische groepen en post modernisten aan het strijden voor meer vrouwenrechten. In Nederland zien we vandaag de dag vooral dat de overheid zich hard maakt voor het verbeteren van economische zelfstandigheid en financiële zelfredzaamheid van vrouwen.  

Hieroo werkt aan een betere stad van morgen, waarbij iedereen gelijk is en gelijke kansen krijgt. Vanuit deze kernwaarden vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor een thema als internationale vrouwendag. Het is essentieel dat iedereen zich even belangrijk voelt en Hieroo gelijke kansen kan bieden aan haar medewerkers. Toch blijft het nodig kritisch te kijken naar hoe wij ons verhouden tot de tendens in de maatschappij en hierop bij te sturen waar nodig. Zo wordt er steeds meer aandacht besteed aan de loonkloof tussen man en vrouw, om zo de keuzevrijheid van de vrouw te vergroten. Het loonverschil tussen werkende mannen en vrouwen bedraagt vandaag de dag gemiddeld nog 13,5%. Ook de doorstroom van vrouwen naar managementfuncties staat hoog op de agenda. Het is voor vrouwen vaak lastiger om door te stromen naar topfuncties door gedrags- en organisatorische vooroordelen. Dit is onder andere te zien in de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het hoger management, waar gemiddeld slechts 30% van de posities vervuld wordt door vrouwen. Wij binnen Hieroo vinden dat niet van deze tijd. Zo wordt het gros van de posities binnen het leiderschapsteam vervuld door vrouwen én zijn de salarissen voor mannen en vrouwen gelijk. 

Hoewel internationale vrouwendag voorheen erg werd belicht vanuit het verbeteren van de vrouwelijke positie, is er vandaag de dag een interessante tendens gaande. De gelijkheidsdiscussie wordt nu bekeken door een inclusievere bril, waarbij de mannelijke positie in het debat heroverwogen wordt. De zorg van het gezin, die vaak nog ligt bij de vrouw, kan immers verminderd worden door de man meer mee te nemen in het proces. Zie hier de transitie van het zwangerschapsverlof naar een inclusiever ouderschapsverlof, waardoor de vader meer zorg kan dragen. Daarnaast wordt er veel nadruk gelegd op gedragscodes binnen bedrijven. In plaats van de verantwoordelijkheid volledig bij de vrouwen te leggen, wordt er meer gekeken naar het gedrag gericht tot vrouwen. Dit kan ertoe leiden dat vrouwen meer ruimte krijgen om zich te ontplooien en taken op te pakken die traditioneel gezien aan de man werden toebedeeld. Om dit verhaal kracht bij te zetten hebben wij een van onze JC’ers gevraagd een anekdote te delen en de urgentie kenbaar te maken van het beperkte handelen van vrouwen. 

Traditionele kaders en strijdvaardigheid 

Dorien is sinds 1 maart gestart als Jong Consultant bij Hieroo. Internationale vrouwendag is iets waar zij jaarlijkse even bij stil staat. Niet alleen om de vrouwen om zich heen te vieren, maar ook om terug te blikken op de vrouwen die haar voor gingen.  

“Ik ben opgegroeid met inspirerende verhalen over, voornamelijk, de vrouwen in mijn familie. Over het schoolhoofd en de pastoor die op bezoek kwamen bij mijn overgrootouders om te vragen of mijn oma mocht doorstromen naar de middelbare school omdat ze zo’n pienter meisje was. Iets wat toentertijd tegen alle conventies in ging, mijn oma was immers één van de oudste dochters in een groot katholiek gezin. Of over mijn moeder die op vijftienjarige leeftijd zelfstandig de fietstocht naar Den Haag afgelegd om zichzelf in te schrijven op de havo. Dit omdat zij omwille van het familiebedrijf hiervoor had moeten instromen op een te laag niveau. Dit bleef niet alleen bij verhalen maar werd ook in de praktijk toegepast. Als meisje was mijn moeder mijn grote voorbeeld als het aankwam op carrière. Ze was binnen het gezin niet alleen de hoofdverdiener, maar had vooral ook een inspirerende houding ten aanzien van haar werk. Hardwerkend en ambitieus, niet bang om een stap extra te zetten en bovenal ongelooflijk gepassioneerd over wat ze deed. 

Mijn oma en moeder hebben altijd hard moeten vechten voor hun plek binnen het professionele werkveld. Nu ik zelf aan de start van mijn carrière sta, heb ik extra bewondering voor hen en de weg die zij hebben vrijgemaakt voor de vrouwen die na hen kwamen. Wanneer ik naar de toekomst kijk ben ik positief gestemd door de structurele veranderingen die op dit moment plaatsvinden om meer gelijkheid op de werkvloer te creëren, zoals bijvoorbeeld het ouderschapsverlof. Deze maatschappelijk brede veranderingen maken mij hoopvol dat de strijd die in het verleden is gevoerd voor gelijkheid op de werkvloer in de toekomst misschien wel niet meer nodig is!” 

Door verhalen van bovengenoemde vrouwen hopen wij anderen te inspireren om (on)bewuste beperkingen in onze maatschappij om te zetten in onbeperkt handelen voor vrouwen. Sta eens stil bij wat sterke vrouwen in jouw omgeving hebben overwonnen en hebben moeten doen om te komen waar zij nu zijn. Wees bewust van de positie van vrouwen, maar ook van jouw eigen positie. Zo kan iedereen, vrouw of man, meer uit zichzelf halen. Wellicht kunnen wij er dan in de nabije toekomst voor zorgen dat het elke dag internationale vrouwendag is. 


Delen:

Meer lezen

alle posts

Agenda Hét festival waarin jij een kijkje neemt in jouw toekomst! Voor iedereen die aan het afstuderen is of minder dan 2 jaar werkervaring heeft, en kennis wilt maken met het Consultancy Traineeship van Hieroo en SeederdeBoer.

Blog Een lastig gesprek heb je vaker dan je denkt. Lot en Sara vertellen je hoe je om gaat met ongemak, kwetsbaarheid en emoties.

Agenda Wil je Hieroo Rotterdam en Hieroo Den Haag/Leiden beter leren kennen? Meld je dan aan voor de Inhouse dag op 3 mei! Leer meer over werken bij Hieroo en proef alvast de sfeer.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites