opdrachten

Door

ABN AMRO 2

ABN AMRO

Hieroo Den Haag/Leiden
Marije, Amber en Lola hebben in de maanden november en december van 2022 gewerkt aan een opdracht voor de ABN AMRO. De drie Jonge Consultants deden onderzoek naar hoe de ABN AMRO sociale impact kan maken in de steden Utrecht, Zwolle en Den Haag.  

Dankzij deze opdracht hebben zij niet alleen de ABN AMRO voorzien van een mooi adviesrapport, maar heeft deze opdracht ook waardevolle inzichten gegeven over mogelijke thema’s waarop Hieroo  kan focussen met haar toekomstige Community Challenges. 

Achtergrond

De bank staat sinds 21 september 1991 bij menig Nederlander bekend onder de naam ABN AMRO bank. De huidige context van de ABN AMRO bank is ontstaan na de kredietcrisis toen de voormalige Fortis bank en het voormalige ABN AMRO Holding N.V. werden samengevoegd. Eind 2020 telde de bank zo’n 19.000 fulltime medewerkers waarvan er ongeveer 16.000 in Nederland werken.  

Wie aan de ABN AMRO denkt, denkt al gauw aan spaarrekeningen, hypotheken of leningen. Maar de bank heeft daarnaast ook een spilfunctie in de maatschappij en daarmee de mogelijkheid om mensen in kwetsbare posities hulp te bieden. De ABN AMRO wil deze hulp vergroten door meer te focussen op de sociale uitdagingen in de maatschappij en  door bij te dragen aan een inclusieve samenleving.  

De vraag 

De drie Jonge Consultants zijn gevraagd om in de stad waarin zij wonen en werken een sociale impactverkenning uit te voeren. Dit betekent dat Marije zich heeft gefocust op Utrecht, Amber op Zwolle en Lola op Den Haag. De sociale impactverkenning bestaat uit verschillende onderdelen:   

  1. Het in kaart brengen van de behoeften van de  inwoners op het gebied van financiële weerbaarheid, financiële inclusiviteit, gelijke kansen en ondernemerschap;  
  2. Het in kaart brengen van de sociale problematieken die spelen in de steden; 
  3. En het in kaart brengen van mogelijke partners voor de ABN AMRO.   

Daarnaast is aan de Jonge Consultants gevraagd om advies uit te brengen over de grootste kansen voor de ABN AMRO om de sociale impact in de steden te kunnen vergroten.  

Aanpak

Om erachter te komen welke (maatschappelijke) organisaties en initiatieven er in de steden bestaan hebben de Jonge Consultants eerst deskresearch gedaan. Aan de hand daarvan hebben zij contact opgenomen met (maatschappelijke) organisaties die volgens hun mogelijk interessante partners voor de ABN AMRO kunnen zijn of die meer zouden kunnen vertellen over de problematieken die spelen in de steden. De Jonge Consultants hebben gesprekken gevoerd met deze organisaties en daarnaast ook met inwoners van de steden. Met als doel om in kaart te brengen waar in de steden behoefte aan is, welke maatschappelijke initiatieven en organisaties er bestaan en welke sociale ondernemingen in de stad zijn gevestigd.  

Resultaat  

Het resultaat is een driedelig adviesrapport waarin elke Jonge Consultant voor haar eigen stad in kaart heeft gebracht welke behoeften er zijn, wat de sociale en maatschappelijke initiatieven zijn, welke sociale problematieken er spelen en welke sociale ondernemingen er zijn. Daarnaast hebben Marije, Amber en Lola vanuit eigen perspectief advies uitgebracht over de grootste kansen voor de ABN AMRO om zo groot mogelijke sociale impact te maken. Ook hebben zij de ABN AMRO geadviseerd over welke organisaties interessante partners kunnen zijn voor de ABN AMRO.   


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites