opdrachten
Stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving

Stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving

Hieroo Den Haag/Leiden
Een steeds complexere samenleving, waarin steeds meer nationaliteiten en culturen met elkaar samenleven, leidt weleens tot spanningen. De beeldvorming over deze multiculturele samenleving staat onder druk en wordt veelal negatief belicht. Stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving (Stichting BBIS) zet zich in om de beeldvorming over de internationale samenleving te bevorderen. In het bijzonder in de Haagse Schilderswijk, waar op twee vierkante kilometer meer dan 140 nationaliteiten samenleven. André heeft tijdens deze pro bono opdracht een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de stichting en haar activiteiten.
André is een consultant die zich makkelijk voortbeweegt tussen diverse doelgroepen en leefwerelden. Door zijn open houding wint hij hiermee het vertrouwen van de mensen.

Achtergrond
Den Haag is een van de meest gesegregeerde steden van Nederland, waar theoretisch opgeleiden vaak in wijken met zandgrond wonen en de praktisch opgeleiden neerstrijken op het minder geliefde veengrond. Deze segregatie heeft tot gevolg dat individuen anders behandeld worden, en achterstelling en uitsluiting op basis van persoonlijke kenmerken aan de orde van de dag zijn. Berichtgeving over wijken als deze, zo ook de Schilderswijk, zijn doorgaans negatief wat heeft geleid tot bewoners die hier het heft in eigen handen namen. Itai Cohn, initiatiefnemer van de Bewonerstours en al 23 jaar bewoner in de Schilderswijk, zag hoe groepen mensen naar de wijk kwamen na negatieve berichtgeving in de media. Onder begeleiding bezochten zij de wijk, maar tijdens deze bezoeken werd de lokale economie in de wijk niet gestimuleerd. Itai vond dat dit ander moest én kon. Het antwoord op deze bezoeken aan de wijk was het bewonersinitiatief ‘Bewonerstours’. Dit bewonersinitiatief ontwikkelde zich door tot een stichting die bewoners vanuit hun eigen perspectief het verhaal van de wijk laat vertellen. Door een persoonlijke kennismaking met de wijk streeft de stichting naar het verbinden van mensen, zodat zij uiteindelijk terugkomen naar de wijk. Deze kennismaking beoogt mensen met elkaar in aanraking te laten komen, er meer belangstelling ontstaat voor ‘de ander’ en er verbinding gecreëerd wordt die leidt tot een versterking van de sociale cohesie in de Haagse samenleving. Elkaar spreken, zien en in de ogen kijken, doet wonderen. De herkenning wint het dan in negen van de tien keer van de mogelijke vooroordelen. Het wegnemen van ‘het onbekende’ en de belevingswereld van een vreemde betreden, leidt tot het zien van meer gelijkenissen. Dus treed buiten de eigen buurt of wijk en bevraag je eigen onbewuste vooroordelen. Zo zetten wij een stap richting het verminderen van segregatie en focussen we ons meer op datgeen dat ons bindt. 

Vraag 
Stichting BBIS heeft Hieroo benaderd met de volgende vraag: ‘Hoe kan de stichting blijven groeien en verbeteren in de toekomst, zodat zij goed aansluit bij wat haar doelgroep en partners willen en nodig hebben?’ Hierop is André aan de slag gegaan met de verdere professionaliseren van de stichting, omdat hier de grootste meerwaarde bleek te zitten.   


Aanpak 
André vervulde als ad interim operationeel manager een rol waarin hij de directie van de stichting voorzag van operationeel en strategisch advies. Zo had André een aanjagersrol in het op touw zetten van een geprofessionaliseerde versie van de nieuwe website van de stichting. Hierin heeft hij samen met een webdeveloper het fundament gelegd en uitgewerkt voor de nieuwe website. Zo heeft hij samen met de stichting gezorgd voor een nieuwe lay-out, die visueel rustiger oogt en tekstueel beter aansluit op hetgeen de stichting wil uitdragen. Daarnaast is André bezig geweest met het verfijnen van het vrijwilligersbeleid, wat meer kaders schept voor de organisatie en haar vrijwilligers. Ook ondersteunde hij met het vormgeven van een premium foodtour variant om deze aantrekkelijk te maken voor een breder publiek. Om de ontwikkeling van de stichting op termijn verder te borgen, heeft hij ook ondersteunt bij het verbeteren van financieringsaanvragen. 

Resultaat
Na vier maanden actief te zijn geweest voor de stichting, zijn de volgende resultaten behaald en is een bijdrage geleverd aan: 

  • Een upgrade van de geprofessionaliseerde website 
  • Een Premium Food tour variant 
  • Verdere inhoudelijke verdieping van foodtours door het creëren van een vragentool 
  • Een eerste opzet van een vrijwilligersbeleid 
  • Een eerste opzet voor toekomstige financieringsaanvragen 

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites