opdrachten
Amathuba Collective 2

Amathuba Collective

Hieroo Amsterdam
Als consultant werkt Maartje mee aan het proces om Amathuba Collective op een duurzame manier te laten groeien. Amathuba Collective is een Zuid-Afrikaanse organisatie in Kaapstad die zich richt op de doelgroep jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. Jongeren in Zuid-Afrika worden onevenredig zwaar getroffen door uitdagingen die een effect hebben op hun mentale gezondheid. In Zuid-Afrika wordt weinig aandacht besteed aan de mentale en emotionele gezondheid van jongeren, laat staan dat er prioriteit aan wordt gegeven binnen onderwijsinstellingen, de arbeidsmarkt of binnen de gezondheidszorg. Bij Amathuba Collective wordt gewerkt aan een omgeving waarin jonge mensen kunnen uitgroeien tot (mentaal) gezonde individuen met zelfvertrouwen om hun dromen werkelijkheid te maken.

Achtergrond
Amathuba Collective is een organisatie in Kaapstad, Zuid-Afrika, die zich richt op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren en hun kansen op de arbeidsmarkt. Amathuba is het woord voor mogelijkheden in de lokale taal Xhosa. Sinds september 2022 doe ik hier een pro bono opdracht. Als onderdeel van mijn opdracht bij deze organisatie ben ik verantwoordelijk voor het documenteren van de werkwijze van de organisatie Amathuba Collective. De organisatie heeft als doel om een beweging te creëren en deze aanpak naast Kaapstad ook in andere steden in Zuid-Afrika te implementeren.

Momenteel is de mentale gezondheid van jongeren in Zuid-Afrika een groot probleem. Veel jongeren hebben te maken met stress, angst en depressie als gevolg van armoede, geweld en sociale ongelijkheid. Daarnaast hebben veel jongeren moeite om een baan te vinden, wat leidt tot verdere stress en een gebrek aan perspectief.

Amathuba Collective biedt jongeren psychosociale hulpverlening via de telefoon waarbij zij worden ondersteund bij het verbeteren van hun mentale gezondheid en het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit omvat onder meer trainingen en coaching op het gebied van mentale gezondheid, het ontwikkelen van vaardigheden en het creëren van werkgelegenheid. Bovenal wordt er een luisterend oor geboden.

Vraag
Amathuba bestaat sinds 2019 en is in een korte tijd enorm gegroeid. Eind 2022 werken er 96 jongeren die gezamenlijk ondersteuning bieden aan 30.000 Zuid-Afrikaanse jongeren verspreid over het hele land.

Het doel is om met Amathuba Collective vanuit Kaapstad een beweging te creëren en nieuwe vestigingen te laten ontstaan in andere steden zoals Pretoria, Durban of Johannesburg.

Om dit doel te bewerkstelligen is het van belang dat een rapport wordt gemaakt waarin de manier van werken van Amathuba Collective wordt gevat. Door dit rapport aan te bieden aan initiatiefnemers in andere Zuid-Afrikaanse steden wordt hopelijk een beweging gecreërd en kan deze succesvolle formule zich verspreiden. Met als doel om steeds meer jongeren te bereiken en te ondersteunen.

Daarnaast werkt Maartje aan de verbetering van het doorverwijssysteem naar instanties die lokale hulpverlening kunnen bieden. In de gesprekken met Zuid-Afrikaanse jongeren komen vaak situaties voorbij waarbij de jongeren doorverwezen moeten worden naar specialistische begeleiding en ondersteuning op lokaal niveau. Zodat zij toegang hebben tot organisaties die hen op lokale schaal kunnen hulp en ondersteuning kunnen bieden bij hun mentale gezondheid.

Aanpak
Door middel van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek halen we de ervaringen op bij medewerkers in de organisatie over de doorverwijsmethode die momenteel binnen Amathuba wordt gehanteerd. Zo kan aan de hand van deze informatie worden gekeken naar de huidige manier van werken rondom de doorverwijzingen. Hiermee kan een overzicht aangebracht worden van de lokale welzijnsinstanties in Zuid-Afrika waar jongeren naar worden doorverwezen. Uit dit overzicht blijkt de geografische spreiding van dit netwerk en op basis daarvan kan worden geanalyseerd waar dit netwerk moet worden uitgebreid.

Daarnaast werkt Maartje aan de analyse van het psychosociale support model van Amathuba. Met dit rapport moet het mogelijk worden om eenzelfde organisatie op te zetten buiten Kaapstad.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites