Maartje Krijnen

Jonge Consultant

Voor welke opdrachten kun je mij wakker maken?

Mijn droomopdracht bevat een maatschappelijk vraagstuk waar met verschillende partijen een oplossing gezocht moet worden waar een breed draagvlak voor is. Ik vind het belangrijk om gehoor te geven aan verschillende perspectieven en te zorgen dat de belangen en verwachtingen van alle stakeholders worden meegenomen. Het liefst word ik in een opdracht analytisch uitgedaagd en betreft het een thema binnen de constant veranderende maatschappij. Tijdens dit traineeship bij Hieroo wil ik ontdekken binnen welke sector ik het meest kan bijdragen aan de stad Amsterdam.

Passie in het werk

Ik hou ervan om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te werken aan een project. Door het stellen van de juiste vragen en het ter discussie stellen van aannames hoop ik in mijn werk ruimte te creëren voor vernieuwing en verbetering. Ik geloof in het belang van luisteren en onderzoeken voordat er naar een oplossing gezocht kan worden. Ik krijg zowel energie van het observeren als het zoeken naar een creatieve manier om processen op een andere manier aan te vliegen.

Volgens de collega's van

'Maartje heeft een groot oog voor detail en een oprechte interesse in haar omgeving. Zonder haar zouden de kantoorplanten er een stuk slechter bij staan. Daardoor kan je aan op de kwaliteit van haar werk en is ze een fijne en betrouwbare teamgenoot. Maartje is niet alleen een goede teamplayer door haar eigen bijdrage, maar ook omdat ze de grotere context ziet en zorgt dat het team op een lijn blijft. Ze is enthousiast en vindt het belangrijk om de sfeer in haar team en het project goed te houden.’


Delen:

De collega's van Maartje