opdrachten
Combiwel 1

Combiwel

Hieroo Amsterdam

Intro
Bij Combiwel heeft Sebastiaan in samenwerking met SeederDeBoer een opdracht op strategisch bestuurlijk niveau mogen uitvoeren waarbij werd gekeken naar hoe Combiwel ook in de toekomst van betekenis kan zijn voor Amsterdamse bewoners.

Achtergrond
Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat doet Combiwel in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de Amsterdammers. De diensten van Combiwel variƫren van kinderopvang, opvoedingsondersteuning, sport en buurtontwikkeling tot en met brede talentontwikkeling, schulddienstverlening en sociaal maatschappelijk werk.

Learnings
Combiwel speelt een belangrijke rol voor burgers in Amsterdam. Sebastiaan heeft het als erg leerzaam ervaren om middels de opdracht bij Combiwel het Amsterdamse zorglandschap beter te leren kennen. Verder gaf het voldoening om een bijdrage te leveren aan een organisatie die de leefbaarheid in de stad wil vergroten.


Delen: