opdrachten
Parnassia Groep 2

GGD GHOR - Landelijke cöordinatie COVID-19 Bestrijding

Hieroo Utrecht
Katya is als projectsecretaris betrokken bij het programma Verduurzamen en Verankeren waar het borgen van kennis, ervaringen en werkpraktijk van de Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) centraal staat. Zij ondersteunt hier de programma manager en directeur, maar is ook verantwoordelijk voor verschillende projecten binnen het programma.

Achtergrond
Om de Covid-19 crisis te beheersen is de LCCB – eerder de CPO – opgezet binnen de GGD GHOR Nederland. GGD GHOR Nederland is dé koepelvereniging van de 25 regionale GGD-en en belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. De LCCB werkt ondersteunend en coördinerend richting de 25 GGD-en, in hun opgave om testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en zorgcontinuïteit buiten het ziekenhuis te realiseren. De LCCB startte in mei 2020 als CPO met een handvol mensen en bestaat inmiddels uit meer dan 300 mensen.

Vraag
De LCCB is een tijdelijke organisatie: op termijn zal alle kennis, ervaring en werkpraktijk die in de afgelopen periode is ontwikkeld, moeten worden overgedragen. Voor dit kan gebeuren, dient deze kennis, ervaring en werkpraktijk overdraagbaar én toekomstbestendig gemaakt te worden, en daarna geborgd en verankerd te worden. Dat is de vraag waar wij binnen het programma Verduurzamen en Verankeren aan werken.

Aanpak
Katya ondersteunt in de verschillende projecten binnen het programma die lopen. Dit is aan de ene kant het vastleggen en borgen van de opgebouwde kennis, ervaringen en geleerde lessen van de LCCB door middel van verschillende uitvragen, werksessies en gesprekken te organiseren. Aan de andere kant gaat dit over het voorbereiden van mogelijke ontvangers van deze kennis, ervaringen en geleerde lessen. Katya is in deze projecten is een centraal en verbindende persoon, die op de hoogte is van intern en extern overleg, interne processen en actuele ontwikkelingen in het project.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites