opdrachten

Door

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Hieroo Utrecht
In een voortdurend veranderende wereld staat Rijkswaterstaat voor de uitdaging om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Stephan, Jonge Consultant bij Hieroo, vervult binnen deze complexe dynamiek twee rollen: hij fungeert als secretaris en aanjager van het Landelijk Strategenoverleg en voert onderzoek uit naar arbeidsmarktkrapte.

1. Secretaris & Aanjager Landelijk Strategenoverleg (LSO)

De ruim 10.000 medewerkers van Rijkswaterstaat werken verspreid over 14 landelijke en regionale organisatieonderdelen. In het LSO zijn alle organisatieonderdelen vertegenwoordigd door een zogeheten ‘Strateeg van Dienst’. Het Landelijk Strategenoverleg (LSO) is van essentieel belang voor de strategische besluitvorming van Rijkswaterstaat. Als Secretaris & Aanjager van het LSO houdt Stephan zich bezig met:

  • Nauwkeurig de discussies, beslissingen, actiepunten en follow-upacties tijdens het LSO documenteren.
  • Duidelijke notities opstellen om de voortgang van strategische initiatieven te bewaken en te communiceren binnen de organisatie.
  • De Strategen van Dienst stimuleren om actief deel te nemen aan strategische initiatieven en actiepunten.
  • Bijdragen aan de implementatie van beslissingen om de impact van het LSO te maximaliseren.
  • Actief bijdragen aan het verbeteren en professionaliseren van het LSO, inclusief het identificeren van mogelijkheden tot verbetering.

Deze opdracht biedt een unieke kans om een bijdrage te leveren aan het sturen van strategische besluitvorming binnen RWS en draagt bij aan het effectief omgaan met veranderingen en uitdagingen in het werkveld.

2. Onderzoek naar organisatietypen

Om de maatschappelijke uitdagingen waar Rijkswaterstaat voor staat aan te pakken zijn slimme en capabele mensen nodig. Verschillende demografische ontwikkelingen maken dat Nederland, en dus ook Rijkswaterstaat, in toenemende mate te maken heeft met krapte op de arbeidsmarkt. Het bestuur oriënteert zich op mogelijke toekomstige maatregelen om een antwoord te kunnen geven op de te verwachten tekorten aan personeel.

In de eerste fase van het onderzoek zijn organisatietypen ontwikkeld waar Rijkswaterstaat naar toe zou kunnen evolueren. Om de organisatietypen verder te onderzoeken worden bedrijfsbezoeken georganiseerd voor bestuursleden van RWS. Specifiek bij organisaties/bedrijven die ervaring hebben met een transitie naar één van de organisatietypen. Zo doen bestuursleden kennis op over het organisatietype en worden ze geïnspireerd, met het doel om ‘lessons learned’ op te halen.

De taken van Stephan omvatten het opstellen van een groslijst met geschikte kandidaten voor bedrijfsbezoeken, verder onderzoeken van ‘potentiële organisaties’, ontwikkelen en bijhouden van criteria om organisaties te beoordelen op geschiktheid voor bedrijfsbezoeken, organiseren van de besluitvorming en het ontwikkelen van het programma van de bedrijfsbezoeken.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites