opdrachten
Goud van Noord

Goud van Noord

Hieroo Den Haag/Leiden
In opdracht van stichting Goud van Noord werkten Hieroo Den Haag en Hieroo Rotterdam samen aan een project gericht op het verbeteren van de arbeidsintegratie in Rotterdam Noord. Wij; Farahnash, Dorien, Jitse, André en Emma Brouwers, hebben onder begeleiding van Emma Kuppens, acht weken lang bijgedragen aan dit maatschappelijk relevante thema. Vanuit het motto ‘’Wij zijn goud’’, erkent Goud van Noord het verborgen en vaak onbenutte potentieel van mensen die moeilijker aan kansen komen. Tijdens het project onderzochten wij wat de eerste stappen zijn bij het opzetten van een sociale onderneming.

Achtergrond 

Goud van Noord is een stichting die zich focust op het versterken van de sociale cohesie in het Zwaanshalskwartier in Rotterdam-Noord. Vanuit het geloof dat iedereen potentie heeft en de mogelijkheid verdient deze in te zetten in de maatschappij, probeert Goud van Noord kansen te bieden op persoonlijke en laagdrempelige wijze. Vanuit het motto ‘’Wij zijn goud’’, erkent Goud van Noord het verborgen en vaak onbenutte potentieel van mensen die moeilijker aan kansen komen.

De stichting heeft een huiskamer waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking welkom zijn. Deze huiskamer is een warm onderkomen voor mensen die bijvoorbeeld thuis de verwarming niet meer aan durven te zetten. Bij Goud van Noord zien wij dat er een diverse groep schuilgaat achter de vaak gebruikte parapluterm ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. In de huiskamer zijn mensen te vinden die eenzaam zijn en een klein netwerk hebben. Er komen mensen die onder de armoedegrens leven of met psychosociale problematiek kampen. Ook zijn er mensen die niet opgeleid zijn volgens Nederlandse standaarden en/of zich nog niet zo lang op Nederlandse bodem bevinden. Mensen zoeken Goud van Noord op voor vriendschap en sociale cohesie, en veel van deze mensen weten niet waar en hoe je een start kan maken op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De stichting poogt bruggen te bouwen tussen verschillende leefwerelden die vervreemd zijn van elkaar. Hierin dient verbinding tussen individuen als fundament. Goud van Noord is van mening dat deze verschillende achtergronden elkaar juist kunnen verrijken! Op dit moment biedt de stichting verschillende activiteiten aan waarin het delen van ervaring en kennis, maar ook het verbinden van mensen met elkaar, de zelfredzaamheid kan vergroten voor deze groep. Bij activiteiten kun je denken aan samen planten stekken of wensspreuken schrijven. Naast de huiskamer doet Goud van Noord verschillende projecten zoals ‘Smeltkroes’, waarin bewoners van het Oude Noorden hun dromen delen door middel van een fotoserie. Verder is er een loket waar mensen met praktische vragen op weg geholpen kunnen worden. Een volgende stap in het uitbouwen van de zelfredzaamheid wil de stichting realiseren door laagdrempelig werk aan te bieden.

Vraag 

Je zou denken dat de Nederlandse arbeidsmarkt momenteel legio kansen biedt aan eenieder die wil en kan werken. Volgens het CBS verhouden zich nu namelijk 143 openstaande vacatures tot 100 werkzoekenden. Ondanks dit surplus in werkaanbod, staat er een hele grote groep werkzoekenden met potentieel te popelen om te werken. Deze groep die ook wel ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ wordt genoemd, wil én kan werken maar wordt verhinderd te participeren in de samenleving. Ongelukkigerwijs is het werkklimaat namelijk nog niet ingericht op mensen die op dit moment een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Goud van Noord mengt zich in dit speelveld en wil de arbeidsintegratie verbeteren door sociaal te gaan ondernemen. Aangezien er veel komt kijken bij het opstarten van een onderneming heeft Goud van Noord Hieroo benaderd met de volgende vraag: ‘Welke essentiële beginstappen kunnen wij zetten richting sociaal ondernemerschap?’ De stichting beoogt een theezaak te openen, waar de mensen van Goud van Noord thee en huisgemaakte baksels serveren. Deze plek wil zij multifunctioneel inzetten door ook eigengemaakte kunst te verkopen, en tevens tentoonstellingen en culturele dagen te organiseren. Zo is het een echte ontmoetingsplek waar de mensen van de huiskamer kunnen verbinden met mensen in de stad, en is er voor iedereen een rol weggelegd. De stichting wil in eerste instantie beginnen vanuit de eigen ruimte. Zo kunnen zij werken aan de zichtbaarheid, voordat zij kunnen uitbouwen naar een theezaak.

Aanpak 

In de eerste weken zijn wij vooral aan de slag gegaan met het inventariseren van vragen, belangen en informatie. Wij hebben gesproken met experts, sociale ondernemingen en belanghebbenden. Daarnaast hebben wij een veldwerkonderzoek onder de vaste bezoekers van Goud van Noord verricht. Zo hebben wij de wensen van Goud van Noord scherper in kaart gebracht.

De weken erop stonden in het teken van het contacteren van vergelijkbare ondernemingen om inzicht te krijgen in het pad dat zij bewandeld hebben, de do’s en don’ts, hun obstakels en leermomenten. Daarnaast hebben wij contact gelegd met verschillende theeleveranciers en mogelijke partners om de zichtbaarheid van de sociale onderneming te versterken.

Ons uiteindelijke advies aan Goud van Noord is om te werken aan een sterk ondernemingsplan, wat gepresenteerd kan worden aan potentiële investeerders en andere belanghebbenden. Hiervoor hebben wij een opzet gemaakt. Om het concept gestalte te geven, hebben wij het lean canvas model gekozen als methode en format, en de daarbij behorende waardepropositie uitgewerkt. Om te bepalen of dit product meerwaarde biedt aan de klant, hebben wij bekeken of er een fit is tussen de klant en het potentiële product. Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van het buurtonderzoek van onderzoeksbureau Buhrs, die het dominante klantprofiel van het Zwaanshalskwartier in kaart heeft gebracht.

Vervolgens hebben wij het potentiële product dat Goud van Noord wil aanbieden aan de klant verder uitgewerkt. Deze twee zijn naast elkaar gelegd om te kijken of het concept van Goud van Noord aansluit bij de behoeften van de klant. Zo kunnen wij bepalen of het concept kans van slagen heeft . Wij zagen een duidelijke match op veel punten en denken dat er een mooie sociale onderneming uit kan voortkomen!

Resultaat

Na deze acht weken hebben wij de volgende resultaten geboekt voor Goud van Noord;

  • Essentiële beginstappen in kaart gebracht om sociaal te ondernemen.
  • Een lijst opgesteld met sociale ondernemingen en theeleveranciers die benaderd kunnen worden.
  • Zeven uitgewerkte interviews met sociale ondernemers, waaruit best practices, do’s and don’ts gehaald kunnen worden.
  • Een waardepropositie van de klant en het product.
  • Een opzet van het ondernemingsplan, inclusief lean canvas model.

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites