opdrachten

Door

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Jaarbeurs

Hieroo Utrecht
In opdracht van de Jaarbeurs, de thuisbasis van Hieroo Utrecht, is Alina gedoken in de wereld van financiële corona-hulp. Het was een leerzaam proces én het voelde ook nog eens positief om op deze manier een maatschappelijke bijdrage te leveren wat betreft de corona-crisis.

Achtergrond
De economische gevolgen van de coronacrisis zijn nog altijd voelbaar en zullen permanente economische veranderingen teweeg brengen. De overheid anticipeert hierop door het noodpakket banen en economie te verlengen en tegelijkertijd de financiële hulp af te bouwen. Zo zijn er inspanningsverplichtingen in het leven geroepen waardoor werkgevers worden verplicht zich in te spannen om hun werknemers te stimuleren aan leren en ontwikkelen te doen. De Jaarbeurs vindt het belangrijk om hun werknemers goed op te leiden en weerbaar te maken tegen deze economische veranderingen. Tegelijkertijd is de coronacrisis hét moment om je te ontwikkelen en niet stil te zitten en dit wordt vanuit de Jaarbeurs dan ook juist aangemoedigd!

Vraag
De vraag voor deze opdracht kwam voort uit allerlei berichtgeving van het Nederlandse kabinet over een grote subsidiepot die werkgevers ondersteuning kan bieden bij het voldoen aan hun inspanningsplicht. De berichtgeving roept onduidelijkheid op bij werkgevers, net zoals de financiële hulp zelf. Wanneer voldoen werkgevers aan hun inspanningsplicht? Over welke subsidiepot hebben we het precies? Aan Alina de taak om in deze subsidiepot te duiken en uit te zoeken of de Jaarbeurs voldoet aan deze voorwaarden.

Aanpak
Om dit uit te zoeken, is er gedoken in de wettelijke regelingen van de financiële noodhulp en in literatuur. Er is ook contact geweest met verschillende instanties om een helder antwoord op bovenstaande vragen boven water te krijgen.

Resultaat
Alina heeft een memorandum geschreven naar aanleiding van dit vraagstuk. In het memorandum wordt uiteraard een antwoord gegeven op de hoofdvraag. Daarnaast biedt het ook een helder overzicht van de inspanningsplichten van de werkgevers en hoe werkgevers daaraan kunnen voldoen. Gezien duidelijkheid over dit punt ontbrak, was er een behoefte aan een heldere uiteenzetting.

Learning Alina
Het was een interessante opdracht, omdat zoveel werkgevers, ondernemers en bedrijven aanspraak maken op deze specifieke financiële regeling: het is dus echt actueel en dat zorgt voor enthousiasme. Het was soms wel even zoeken en veel informatie doorploegen. Juist omdat de financiële hulp zo snel beschikbaar is gemaakt vanuit acute nood, is niet alles ingekaderd. Dit zorgt voor onrust en onduidelijkheid bij degenen die gebruik willen maken van de financiële noodhulp. Het is de kunst om kritisch de berichtgeving te bekijken en de achtergrond en betekenis daarvan te analyseren, om zo de essentie eruit te halen.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites