opdrachten
Rabobank 1

Rabobank

Hieroo Utrecht | Data analist
Als business analist bij Financial and Economic Crime van de Rabobank heeft Katya zich gefocust op data management. Binnen haar afdeling heeft zij KPI definities vastgelegd en de daarvoor benodigde governance structuur ingericht.

Achtergrond
Vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), heeft Rabobank de taak om financiële criminaliteit op te sporen en te bestrijden. De afdeling Financial and Economic Crime (FEC) staat hiervoor opgesteld. Katya was als business analist binnen FEC werkzaam bij het team Business Insights & Capacity (BI&C). BI&C levert de dashboarding en rapportages waar de verschillende MT’s op sturen en die gebruikt worden ter verantwoording aan de Nederlandse Bank.

Vraag
Vanuit BI&C (ca. 70 personen) worden meerdere dashboards en rapportages geleverd aan MT’s op verschillende niveaus binnen FEC. Binnen BI&C is er behoefte aan vastlegging van eenduidige definities om zo verwarring te voorkomen bij de interpretatie van deze dashboards en rapportages. Bijvoorbeeld wanneer in twee verschillende rapportages de werkvoorraad van nog af te handelen dossiers van dat moment wordt weergeven, moet dit hetzelfde getal zijn.

Aanpak en resultaat
Katya heeft tijdens haar opdracht een definitie document opgesteld. Hierin is van elke KPI waarover wordt gerapporteerd naar de drie MT’s binnen FEC de definitie en meetmethode vastgelegd. Katya regisseerde en faciliteerde het proces dat nodig was om tot die definities te komen en bracht daarbij de benodigde experts en partijen samen. Het eenmalig vastleggen van deze definities is niet voldoende, deze moeten onderhouden en actief gemonitord worden. Katya heeft daarom de eerste stappen gezet in het opzetten van de benodigde governance structuur en bijbehorende processen. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid op het juiste moment in het proces is hierbij cruciaal.

Katya heeft haar opdracht overgedragen aan Hieroo collega Claudia Hovius die zich focust op de doorontwikkeling van het definitiedocument en de verdere implementatie van de governance.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites