opdrachten
Rijkswaterstaat - Onderzoek Community Management

Rijkswaterstaat - Onderzoek Community Management

Hieroo Utrecht | Overheid, Onderzoeker
Bij het programma Strategische Verkenningen bij de Rijkswaterstaat werkte Floor mee aan verschillende projecten. Zo deed ze onderzoek naar community management rondom het platform van de Lichtkogel en werkte daarnaast als redactiemedewerker van de Lichtkogel mee aan het opleveren van de nieuwe editie van het trenddossier. Voor dit laatste zorgde ze voor het opzetten van een redactieraad, verzamelde ze invalshoeken, schreef ze artikelen en organiseerde ze samen met de projectleider de ‘Lichtkogel Experience’.
Het doel van het onderzoek dat Floor heeft uitgevoerd, was het versterken van het netwerk van de Lichtkogel. Ze heeft een rondgang gemaakt langs mensen die betrokken zijn bij de Lichtkogel. Dat deed Floor met oprechte interesse. Floor kan informatie goed ordenen en dat resulteerde in een werkbaar plan voor kwalitatief bereik!
Hilde Roothart, projectleider Lichtkogel bij Rijkswaterstaat

Achtergrond
Het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat houdt zowel interne als externe trends en ontwikkelingen in de gaten en is daarbij alert op de impact van die ontwikkelingen op Rijkswaterstaat. Het doel van het programma is om het strategisch vermogen van de organisatie te versterken: het vermogen om ontwikkelingen tijdig te zien en koers te kunnen bepalen, zodat Rijkswaterstaat zich kan blijven inzetten voor een toekomstbestendig Nederland.

Vanuit dit perspectief licht het programma Strategische Verkenningen 2 à 3 maal per jaar samen met partners een specifieke trend of ontwikkeling uit. De resultaten worden gepubliceerd onder de titel Lichtkogel. De Lichtkogel is een platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in de omgeving en de gevolgen ervan voor betrokken organisaties.

Vraag
Het afgelopen jaar is er voor de Lichtkogel een strategie voor onlinecommunicatie ontwikkeld met als doelstelling groei van het bereik. Een stap daarna was het maken en uitvoeren van een plan voor community management. De vraag rees: Hoe kan community management voor de Lichtkogel verder worden ontwikkeld en toegepast voor verbetering van de dialoog?

Het doel is om via een community vroegtijdig de juiste partijen aan tafel krijgen om de redactieraad te vormen, meer connecties te leggen voor de ontwikkeling van de trenddossiers en de Lichtkogel Experience die ook op lange termijn van belang blijven en contact (zowel binnen redactieraad als vanuit Lichtkogel Experience) na de geleverde bijdrage aan een bepaald trenddossier warm te houden.

Aanpak
Het onderzoek beoogde te bereiken erachter te komen hoe er meer connecties kunnen worden gelegd voor de ontwikkeling van de trenddossiers en de Lichtkogel Experience die ook op lange termijn van belang blijven. Hiervoor was het nodig om te onderzoeken hoe vroegtijdig de juiste partijen aan tafel te krijgen om de redactieraad te vormen en contacten warm te houden. Naar aanleiding van deze punten is Floor met haar onderzoek gestart. Hierbij moest ook worden gekeken naar ervaringen uit het verleden en zijn er mogelijkheden bekeken voor het ophalen van deze informatie bij eerdere deelnemers. Het onderzoek bestond uit meerdere interviews met betrokkenen rondom de Lichtkogel en een online vragenlijst naar alle abonnees van de Lichtkogel. Dit zijn de mensen die zich geabonneerd hebben op het ontvangen van een fysiek trenddossier.

Resultaat
Naar aanleiding van de uitkomsten en inzichten uit zowel de interviews als de vragenlijst zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen. Floor leverde hierover een uitgebreid onderzoeksrapport aan. Er kwamen verschillende hoofdonderwerpen naar voren waaruit per onderwerp inzichten en aanbevolen vervolgstappen in de vorm van ideeën om mee aan de slag te gaan zijn geformuleerd. Deze concrete vervolgstappen heeft Floor uiteindelijk verdeeld in aanbevelingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Na aanlevering van het onderzoeksrapport zijn direct de eerste stappen gezet om aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit Floors onderzoek. Zo kan het netwerk en de community van de Lichtkogel verder uitgebreid worden!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites