opdrachten
Rijkswaterstaat - programma Strategische Verkenningen 1

Rijkswaterstaat - programma Strategische Verkenningen

Hieroo Utrecht
Bij het programma Strategische Verkenningen werkt Claudia mee aan twee verschillende projecten. Als aanjager en overzicht houder van de implementatie van de nieuwe strategische werkwijze van Rijkswaterstaat zorgt Claudia voor structuur en overzicht om het uitvoeren van de nieuwe taken te stroomlijnen. Ook bekijkt ze de nieuwe werkwijze vanuit het oogpunt van de gebruiker zodat deze voor iedereen toegankelijk zal zijn.
Claudia ziet snel wat er moet gebeuren, betrekt de juiste collega’s, denkt actief mee en komt met praktische voorstellen
Erna Ovaa, Programmamanager Strategische Verkenningen bij Rijkswaterstaat

Achtergrond
Het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat zit als het ware in het kraaiennest van de organisatie. Ze kijken naar ontwikkelingen op de horizon, zaken die zich onder het oppervlak bevinden en wat er speelt bij de organisaties om hen heen. Dit doen ze met het doel om over de koers van de organisatie te adviseren.

Tegelijk signaleren ook andere medewerkers van Rijkswaterstaat ontwikkelingen op en rond hun werk, die mogelijk om een strategische keuze vragen. Om als organisatie effectief en efficiënt te kunnen reageren op nieuwe trends en ontwikkelingen is de nieuwe strategische werkwijze opgezet die alle signalen verzamelt, en die vervolgens de basisstappen in het strategisch proces organiseert: duiden, verkennen, afwegen, kiezen en maken.  Zo kan waar nodig de strategie van Rijkswaterstaat tijdig worden bijgestuurd of aangescherpt, of kan voor een andere aanpak van lopende taken worden gekozen.

Vraag
Hieroo Talent Claudia werd gevraagd om mee te denken in de implementatie van de nieuwe strategische werkwijze als onderdeel van het programma strategische verkenningen. Hierin kreeg ze de taak om de middelen voor de nieuwe werkwijze te bekijken vanuit het perspectief van de gebruiker. Ook werd de vraag neergelegd of ze een aanjagende en overzicht houdende rol kon vervullen om het kernteam te ondersteunen in de implementatie.

Aanpak
De eerste taak die er lag om opgepakt te worden was de terugkoppeling naar de signaalbrengers die signalen hadden ingebracht voor de eerste ronde in 2022. Hiervoor heeft ze gebruik gemaakt van duidelijke overzichten en actielijsten per lid van het kernteam. Nadat de acties waren uitgezet heeft Claudia regelmatig gevraagd om een update van de teamleden om ervoor te zorgen dat deze acties op het netvlies bleven.

Voor de nieuwe ingezamelde signalen van de tweede ronde in 2022 heeft Claudia het overzicht en indeling gemaakt van de aangeleverde signalen, de besprekingen hiervan ingepland en de acties bijgehouden voor verbetering. De vervolgstap naar de tweede fase heeft ze ingezet om het proces in beweging te houden.
Ook heeft ze het aanvragen van het Dashboard op zich genomen, waarvoor ze bij meerdere partijen in kaart heeft gebracht wat er nodig is. Daarin heeft ze ook de coördinatie tussen het vormgevingsbureau en het kernteam op zich genomen om dit voorspoediger te laten verlopen. Ze heeft de eerste iteraties voor invulling van het dashboard aangeleverd, zodat het kernteam een beginpunt had om verder van te werken.

Resultaat
De werkzaamheden van Claudia zorgden voor een duidelijk overzicht van de te ondernemen acties en de verantwoordelijke hiervoor. Dit resulteerde in een overzichtelijke terugkoppeling aan de signaalbrengers. Het aanjagen van het opstellen van het nieuwe Dashboard. En een eenduidig overzicht van de aangeleverde signalen van ronde 2 in 2022.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites