opdrachten
Rijkswaterstaat - programma Strategische Verkenningen 2

Rijkswaterstaat - Strategische Verkenningen

Hieroo Utrecht
Bij het programma Strategische Verkenningen Heeft Claudia meegewerkt aan 5 verschillende projecten. Naast haar rol voor het trenddossier de Lichtkogel werkte zij mee aan de verdere implementatie van de Strategische Werkwijze voor heel Rijkswaterstaat, voerde ze meerdere verkenningen naar ontwikkelingen uit en hielp ze bij het in kaart brengen van de nodige kennis op het gebied van strategie en organisatie.
Claudia ziet snel wat er moet gebeuren, betrekt de juiste collega’s, denkt actief mee en komt met praktische voorstellen
Erna Ovaa, Programmamanager Strategische Verkenningen bij Rijkswaterstaat

Achtergrond 
Het programma Strategische Verkenningen van Rijkswaterstaat houdt zowel interne als externe ontwikkelingen in de gaten. Om waar nodig verdere verkenning uit te voeren en advies te kunnen geven over het bijsturen van het beleid van Rijkswaterstaat. Zodat zij zich kan blijven inzetten voor een toekomstbestendig Nederland.   

Het signaleren van ontwikkelingen is de eerste stap in de nieuwe Strategische Werkwijze van Rijkswaterstaat. Als alle signalen zijn verzameld moeten terugkerende thema’s worden geduid. Verdere verkenningen naar deze thema’s worden opgepakt waar nodig om een goed beeld te kunnen schetsen van de ontwikkeling en hoe deze het werk dat Rijkswaterstaat doet, kan raken.  

Vraag 
Jonge Consultant Claudia werd gevraagd om mee te denken in de verdere implementatie van de nieuwe Strategische Werkwijze. Hiervoor werd de vraag neergelegd of ze een aanjagende en overzicht houdende rol kon vervullen om het kernteam te ondersteunen en kon meewerken aan de middelen om de Strategische Werkwijze verder te laten zetten in de organisatie. Na eenmaal aangehaakt te zijn op dit project werd Claudia gevraagd om twee verkenningen uit te voeren aan de hand van aangeleverde signalen. Ook werd zij gevraagd om mee te helpen bij het opstellen van het kennisprofiel van het hoofdkennisveld Strategie en Organisatie. Met als doel om in kaart te brengen welke kennis er op dit gebied nog niet voldoende aanwezig is in de organisatie om in ontwikkelingen mee te kunnen komen.   

Aanpak 
Om het kernteam van de Strategische Werkwijze zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen was het van belang om de communicatielijnen open te houden. Zo kon Claudia overzicht scheppen in de producten die er al lagen, de acties die nog moesten worden opgepakt en wat er nodig zou zijn aan middelen om de gebruiker te kunnen ondersteunen.  

Voor de verkenning ‘Versnelling’ was het van belang om een goed gevormd beeld te krijgen waar deze versnelling Rijkswaterstaat zou gaan raken en welke risico’s en kansen hier lagen. Hiervoor was de eerste stap om de juiste mensen te vinden en te spreken binnen een organisatie van ruim 9.000 man. Bij de QuickScan naar Risico’s van klimaatverandering voor de financiële sector moest er juist andersom worden gehandeld en eerst een goed beeld worden opgehaald vanuit de sector. Claudia slaagde er in om snel de juiste mensen te vinden en te betrekken om daarna een goed uiteengezet beeld te schetsen van risico’s en kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.  

De steeds nieuw de kop opstekende ontwikkelingen vragen ook om een ontwikkeling in kennis. Toen Claudia werd gevraagd om te ondersteunen in het opstellen van het kennisprofiel voor het nieuwe hoofdkennisveld Strategie en Organisatie bekeek zij deze eerst vanuit de blik welke ontwikkelingen van invloed zouden zijn op dit hoofdkennisveld. Om daarna op een iteratieve manier met de betrokkenen te komen tot een concept Kennisprofiel waarin de aanstaande kennisopgaven geduid konden worden.  

Resultaat 
De werkzaamheden van Claudia zorgden voor een duidelijk overzicht en structurele aanpak van de uitdagingen die zich aandeden. Concrete producten die Claudia heeft aangeleverd zijn onder andere: 

  • Adviesrapport Risico’s klimaatverandering voor de financiële sector en de impact hiervan op Rijkswaterstaat 
  • Voorzet beleidsnota verkenning ‘Versnellen’ 
  • Concept Kennisprofiel hoofdkennisveld Strategie en Organisatie 
  • Overzicht en structuur voor het verder laten zetten van de Strategische Werkwijze binnen Rijkswaterstaat 

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites