opdrachten
Stichting BBIS

Stichting BBIS

Hieroo Den Haag/Leiden
Als strategisch adviseur is Jitse verantwoordelijk voor het ondersteunen van de snelgroeiende Stichting BBIS. De focus van de opdracht ligt op het werven van vrijwilligers en het vergaren van meer financiële middelen. Hierin wordt Jitse zijn strategische blik en zijn creatieve input ingezet om concrete stappen te formuleren en uit te voeren zodat de stichting duurzaam kan groeien.

Achtergrond 
De Stichting ter Bevordering van de Beeldvorming Internationale Samenleving (BBIS) zet zich in om een tegenwicht te bieden aan de negatieve (media)aandacht die de internationale samenleving vaak krijgt. De oprichter en directeur, Itai Cohn, is een bewoner van de Haagse Schilderswijk. Hij is in 2017  begonnen met het aanbieden van bewonerstours door de wijk. Doelen van deze tours zijn verdieping en inzicht bieden in de unieke karakters van internationale wijken en het proactief ondersteunen van bewoners bij het uitdragen van positieve beeldvorming. Daarnaast fungeert het ook als expertisecentrum en partner van de lokale en landelijke overheden. 

Vraag 
Stichting BBIS is een kleine stichting die goed loopt en daarom aan het uitbreiden is. Jitse heeft de opdracht om het groeiproces in goede banen te leiden door strategisch na te denken over hoe de stichting het beste kan groeien. Zowel op het gebied van vrijwilligers werven als het vergaren van meer financiële middelen moeten stappen worden gezet. Geen dikke adviesrapporten, maar concrete stappen en creatieve ideeën, dat is wat er van Jitse wordt gevraagd. 

Aanpak 
Jitse zal beginnen met een grondige analyse van de huidige situatie van Stichting BBIS. Hierbij zal hij kijken naar de bestaande vrijwilligersbasis, de financiële middelen en de doelstellingen van de stichting. Vervolgens zal hij een strategisch plan opstellen waarin hij verschillende groeimogelijkheden identificeert en prioriteert. Dit plan zal concrete stappen bevatten voor het werven van vrijwilligers en het vergaren van meer financiële middelen. Jitse zal waar nodig ook helpen bij het uitvoeren van deze stappen. Zo past Jitse de website aan en ontwikkelt hij een social media campagne om het wervingsproces te optimaliseren. 

Daarnaast zal Jitse contact opnemen met andere organisaties en samenwerkingsverbanden om mogelijke samenwerkingen te verkennen. Jitse zal ook deelnemen aan vergaderingen en overleggen met belanghebbenden om hun input en feedback te verzamelen en te verwerken in het strategisch plan. 

Kortom, Jitse zal een brede aanpak hanteren om Stichting BBIS te ondersteunen. Met zijn analyse, strategisch plan, implementatie van acties en samenwerkingen zal hij ervoor zorgen dat de stichting duurzaam kan groeien. 

Resultaat 
Aan het einde van de opdracht moet het wervingsproces geoptimaliseerd zijn en moeten er idealiter al nieuwe vrijwilligers geworven zijn. Daarnaast moet er een strategisch plan zijn opgesteld om meer financiële middelen te vergaren, waarbij concrete stappen geïdentificeerd, geprioriteerd en zo veel mogelijk al uitgevoerd zijn. Jitse zal ook de voortgang van het groeiproces monitoren en indien nodig bijsturen om ervoor te zorgen dat de stichting succesvol kan uitbreiden. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites