opdrachten
Stichting Buurtvolk

Stichting Buurtvolk

Hieroo Utrecht | Stichting & goede doel
Jonge Consultants, Jorien en Teun, hebben geholpen bij de oprichting van Stichting Buurtvolk. Deze Stichting zet zich in voor de samenredzaamheid van kwetsbare wijken in Nederland. Het doel is om een team van buurtbewoners uit de wijk samen te stellen, die vervolgens gezamenlijk werken aan thema's die zij als belangrijk ervaren in hun eigen buurt. Op deze manier draagt Buurtvolk bij aan het herstel van het gemeenschapsgevoel in wijken waar dit de laatste jaren sterk is afgenomen.  

Aangezien stichting Buurtvolk net van start is gegaan, was er behoefte aan ondersteuning bij zowel het opstarten van de stichting als het opstarten van het eerste wijkteam in IJsselstein. In de afgelopen maanden hebben Jorien en Teun hieraan bijgedragen.  

Achtergrond  
Stichting Buurtvolk is een wijkinitiatief dat wordt ondersteund door partners, met name woningcorporaties. Steeds meer woningcorporaties nemen leefbaarheid op in hun takenpakket, waarbij ze meestal lokale initiatieven ondersteunen. Buurtvolk werkt aan de (wijk)ontwikkeling en wenst uit te breiden naar een groot aantal kwetsbare wijken door heel Nederland. Om dit te kunnen realiseren, wordt al het werk gedaan met opschaling in gedachten. Door een duidelijk plan van aanpak te ontwikkelen voor het opzetten en onderhouden van een wijkteam, kan Buurtvolk partners werven en de ambitie van uitbreiding naar andere kwetsbare wijken waarmaken.  

Vraag  
Hieroo werd gevraagd om Buurtvolk te ondersteunen in het opzetten van het eerste wijkteam in IJsselstein. De opdracht was om (1) een template te ontwikkelen voor een sociale kaart voor kwetsbare wijken, (2) het opstellen van benodigde documenten voor zowel intern gebruik als de werving van nieuwe partners en (3) het ondersteunen van het opstarten van het wijkteam in IJsselstein.   

Aanpak  
De eerste fase van het project bestond uit een kick-off meeting met het Hieroo team en Buurtvolk om elkaar te leren kennen en de opdrachtomschrijving vorm te geven. Vervolgens was het in de tweede fase van belang dat de Jonge Consultants een goed beeld kregen van de wijk doormiddel van deskresearch en het meermaals bezoeken van de wijk. Hier is ook inzichtelijk gemaakt wat Buurtvolk nodig had om effectief van start te kunnen gaan. In de uitvoerende fase is er op basis van ervaringen bij andere stichtingen en eigen onderzoek een template opgesteld, die tevens bruikbaar is voor opschaling naar andere wijken. Ten slotte zijn alle documenten nodig voor het opstarten en uitbreiden van een wijkteam uitgewerkt, en hebben we de opdracht afgesloten met de opening van het eerste Buurtvolk-pand in IJsselstein.   

Resultaat  
De eindproducten van deze opdracht bestaan uit meerdere uitgewerkte administratieve documenten, een social-return propositie, een sociale kaart en een two-pager gericht op partners. Met behulp van de administratieve documentatie kan een nieuw wijkteam gemakkelijk opgezet worden. De social-return propositie bestaat uit een overzicht van mogelijke partners inclusief opties voor benadering. Voor de sociale kaart is gekozen voor een grote kaart van de wijk, zodat het inzichtelijk wordt voor de buurtbewoners waar de belangrijke voorzieningen en contactpersonen zich bevinden. In de two-pager wordt de missie, werkwijze en ervaring van Buurtvolk uitgelicht.   

Naast deze resultaten is ook het pand in IJsselstein momenteel operationeel. Met behulp van een gedreven wijkhoofd is het pand mooi opgeknapt en zijn de eerste buurtbewoners betrokken geraakt.   

Tot slot is er een overzicht aangeleverd van de eerdergenoemde producten en is eigenaarschap overgedragen.  


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites