opdrachten
Middin 1

Stichting Philadelphia Zorg

Hieroo Utrecht
Als schrijvend en faciliterend consultant ondersteunt Sanne de directeur Huisvesting en Facilitaire zaken met het opstellen van een nieuw strategisch huisvestingsplan. Hiermee is Philadelphia Zorg klaar voor de toekomst om haar cliënten gepaste, fijne en duurzame huisvesting te bieden.
Voor Philadelphia was het zaak om in een pressurecooker setting snel tot een eerste versie van een nieuw Strategisch Huisvestingsplan te komen. Sanne heeft ons goed begeleid tijdens deze sessies en is in staat geweest goede analyses te maken en deze te vertalen in een mooi document passend bij de visie van Philadelphia.
Nils Bonder, directeur Huisvesting en Facilitaire zaken

Achtergrond 
Stichting Philadelphia Zorg biedt zo’n 9800 cliënten elke dag kansen om een fijn leven te leiden, waarin zij zoveel mogelijk keuzevrijheid en zeggenschap hebben. Zij wonen (deels) zelfstandig, krijgen intensieve zorg of ambulante begeleiding, komen om hun dag passend in te vullen of om te logeren. Philadelphia Zorg ondersteunt waar dat nodig is en durft los te laten als dat kan, met als missie: mensen met een beperking ondersteunen in hun eigen leven. Daarbij staan de kernwaarden liefde, lef en meesterschap voorop. 

Het bieden van een veilig en prettig thuis staat bij Philadelphia Zorg centraal om iedere cliënt een optimale plek te bieden waar zij wonen, werken en plezier hebben. Philadelphia Zorg huurt hiervoor voornamelijk locaties, maar heeft ook panden in individueel en gedeeld eigendom en kent enkele ouderinitiatieven. De gebouwen zijn afgestemd en ingericht op de behoeften en wensen van de cliënten. De vastgoedportefeuille laten aansluiten op wat de cliënten nodig hebben – nu en in de toekomst – valt onder de verantwoordelijkheid en sturing van de afdeling Huisvesting en Facilitaire Zaken. 

Vraag 
Voor de periode 2024 – 2030 moet de afdeling Huisvesting en Facilitaire Zaken beschikken over een nieuw strategisch huisvestingsplan. Zowel door interne als externe ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het beschikken over een actueel huisvestingsplan essentieel. Het document geeft invulling aan het verder optimaliseren van de vastgoedportefeuille en het herijken van de strategie. Het nieuwe huisvestingsplan biedt handvaten, duidelijkheid en focus waardoor de vastgoedorganisatie gerichter acties kan uitzetten, efficiënter te werk kan gaan en nieuwe kansen kan benutten. Hierdoor kunnen projecten voor de periode 2024 – 2030 beter getoetst en geprioriteerd worden. 

Sanne ondersteunt als schrijvend en faciliterend consultant de directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken met het opstellen van het nieuwe strategisch huisvestingsplan.  

Aanpak 
Tijdens een traject van ruim twee maanden (gedurende eind mei t/m eind juli 2023) heeft Sanne drie interactieve sessies gefaciliteerd met diverse functionarissen uit de organisatie. Tijdens deze bijeenkomsten werd door middel van co-creatie input opgehaald. Daarnaast heeft het beter begrijpen van- en kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen centraal gestaan. Hierbij is een breed scala aan bronnen gebruikt over grootschalige aangewezen bouwlocaties, bouwkosten, duurzaamheidseisen, krapte op de arbeidsmarkt en de NHC-verlaging. In een wekelijks bilateraal overleg checkt Sanne in met de opdrachtgever wat de stand van zaken is, en welke wensen en feedback er zijn. Van belang is dat de nieuwe strategie beschrijft hoe toekomstbestendige huisvesting gegarandeerd kan worden door middel van de thema’s betaalbaarheid, zorg ontlastend bouwen, de beschikbaarheid van locaties, duurzaamheid en de kwaliteit van het vastgoed.  

Resultaat  

  • Het faciliteren van drie sessies met diverse functionarissen uit de organisatie om integrale input op te halen. De directeuren van Huisvesting & Facilitair en Zorg & Wonen, projectmanagers Huisvesting, vastgoedbeheerders, marketeers en een senior controller waren aanwezig om vanuit hun uiteenlopende rollen en expertises waardevolle richting te geven aan de inhoud van het huisvestingsplan en de toetsingsmodellen zoals hieronder verder toegelicht;  
  • Het opleveren van een nieuw strategisch huisvestingsplan voor de periode 2024 – 2030. In het document komt aan bod: de huidige situatie van de vastgoedportefeuille van Philadelphia Zorg, de afdeling Huisvesting en Facilitair in de periode 2024 – 2030, een analyse van de externe ontwikkelingen om de buitenwereld meer naar binnen de organisatie te brengen, principiële vraagstukken en uitdagingen en een nieuwe strategie voor bestaand vastgoed en geplande projecten;  
  • Het verzorgen van de inhoud en vormgeving van twee toetsingsmodellen: een afwegingskader voor bestaande locaties, alsmede een toetsingsproces voor nieuwe locaties. Dit wordt gebruikt als input voor het doorontwikkelen van systematische tools om bestaande en nieuwe projecten beter te beoordelen. 

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites