opdrachten
Vereniging VvAA

Vereniging VvAA

Hieroo Utrecht
Als evaluerend consultant voert Sanne de tussentijdse evaluatie uit van het programma ‘‘Zin in Zorg‘’. Door middel van het afnemen van interviews met diverse externe stakeholders en interne betrokkenen wordt een breed gedragen advies opgesteld over de herijkte strategie en het vervolg van het initiatief.
“Sanne is daadkrachtig, gestructureerd, overziet de problematiek snel, brengt lijn in het proces, waarmee binnen de afgesproken tijd een goed resultaat wordt bereikt. Sociaal vaardig en een goede taalbeheersing. We kijken terug op een zeer prettige samenwerking.’’
Hans van der Schoot (Algemeen Directeur Vereniging VvAA)

Achtergrond
VvAA is een collectief van ruim 130.000 zorgprofessionals. De organisatie heeft een stem-functie in het maatschappelijke en politieke debat. Ook ondersteunt VvAA bij alle randzaken rondom de gezondheidszorg, zoals verzekeringen en juridisch advies. VvAA bestaat uit de VvAA Groep en VvAA Vereniging. Het bestuur van de Vereniging laat de beroepsgroepoverstijgende stem van haar leden in het publieke debat horen en zet bewegingen in gang. Voorbeelden daarvan zijn de initiatieven ‘’(Ont)regel de Zorg’’ en ‘’Zin in Zorg’’.

Zin in Zorg is in 2019 gestart als een samenwerkingsverband tussen VvAA, de Jonge Specialist, de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH). Het initiatief wordt gesteund door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zin in Zorg staat voor: meer werkplezier, meer tijd voor de patiënt en mentaal fitte zorgprofessionals. De toegenomen werkdruk en de afname van het werkplezier bij met name jonge zorgprofessionals is helaas een urgent thema. Overwerken en het moeten overslaan van pauzes komt regelmatig voor. Zin in Zorg kaart deze thematiek aan, en biedt tools en een doe-pakket om verandering binnen zorginstellingen te faciliteren. Daarnaast is er aandacht voor de mens achter de zorgprofessional.

Zin in Zorg telt 600 supporters en 51 actieve ambassadeurs. Er is een klankbordgroep aan verbonden, een PR-groep en een adviesraad. Ook via social media, in filmpjes en op bijeenkomsten door het land stipt Zin in Zorg de thematiek aan, onder andere door persoonlijke verhalen van jonge zorgprofessionals te delen.

Vraag
In 2019 zijn een aantal doelen geformuleerd van het Zin in Zorg initiatief. Inmiddels is het programma bijna 5 jaar verder en wil VvAA de tussenstand evalueren en de mogelijke vervolgstappen in kaart brengen. Ook is verbreding van de doelgroep gewenst, maar uiteraard met aandacht voor de overkoepelende pijnpunten en met een prioritering in de aanpak. Dit alles in co-creatie met de supporters en partners.

Het is de opdracht van Sanne om deze tussentijdse evaluatie uit te voeren. De vraag is om een document op te leveren met de evaluatie van het programma tot nu toe, een inventarisatie van de vervolgstappen, en een concreet advies over de vervolgaanpak van het programma en de organisatie.

Aanpak 
Tijdens een traject van één maand neemt Sanne interviews af met een breed scala aan betrokkenen. Van partners tot leden van de projectgroep en functionarissen binnen VvAA, tot actieve ambassadeurs, bestuursleden van de Vereniging VvAA en leden van adviesraad: alle betrokken partijen komen aan bod. Met vragen over de doelstellingen, behaalde resultaten, complimenten en verbeterpunten van het programma worden diverse standpunten en opties voor het vervolg meegenomen in het evaluatie- en adviesrapport. Wekelijks checkt Sanne meermaals in met haar opdrachtgever in de vorm van een bilateraal overleg, en een tussentijdse versie van de evaluatie wordt besproken met de bestuursleden van de Vereniging VvAA en de projectmanager.

Resultaat

  • Een evaluatiedocument op basis van de uitkomsten van de interviews;
  • Een advies over de vervolgaanpak van het programma en de organisatie;
  • Suggesties over mogelijke samenwerkingspartners in de toekomst.

Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites