posts

door

Hieroo trotse GAP200 Member 2021 – 2023 van Emma at Work!

Van onbekend potentieel naar waardevolle werkrelatie

> |  6 december 2022
Hieroo Utrecht werkt aan een betere stad van morgen door lokaal voor lokaal maatschappelijke impact te maken. We werken samen met, en doen verschillende opdrachten voor diverse organisaties in de regio. De jaarlijkse Community Challenge is één van de manieren om impact te maken. In de Community Challenge verdiepen we ons in een sociaal-maatschappelijk vraagstuk en brengen we aan de hand van Theory U verandering in de huidige situatie. In co-creatie met andere betrokkenen en eigenaarschap van organisaties in de stad werken we naar concrete oplossing en zorgen voor een succesvol vervolg. 

De Community Challenge 2022
De huidige situatie rond vluchtelingen en het tekort aan werknemers in Utrecht deed ons nadenken over het potentieel van statushouders in onze werkomgevingen. Samen met onze partners (o.a. Buddy to Buddy, Talents for the Netherlands en nieuwkomers) en betrokken organisaties (Plan Einstein, Vluchtelingenwerk Nederland, COA, UAF en Talent voor Transitie) hebben we de afgelopen tijd over ons thema nagedacht. We kwamen tot de volgende vraag waar we antwoord op willen vinden én zelf mee aan de slag kunnen gaan: 

‘Van onbekend potentieel naar waardevolle werkrelatie: hoe vinden Utrechtse nieuwkomers en Utrechtse werkgevers elkaar?’   

Onze focuspunten binnen dit thema zijn:  

  • De reis van statushouder tot het vinden van een baan inzichtelijk maken voor zowel werkgever als werknemer;   
  • Werkgevers en werkzoekende statushouders met elkaar in contact brengen;  
  • Als Hieroo ervaren wat erbij komt kijken om als organisatie een statushouder in dienst te nemen; 
  • Deze ervaringen gebruiken om anderen te inspireren en lessen te delen.  

Tijdspad Community Challenge
De aftrap van onze Community Challenge ligt inmiddels achter ons en het centrale vraagstuk krijgt steeds meer vorm. Dat we iets willen betekenen voor vluchtelingen in Utrecht was al snel duidelijk.  

Vanaf begin 2022 tot april 2022 is Hieroo Utrecht bezig geweest met het inleven in het vraagstuk. Dit ‘belongen’ vond plaats door te eten met vluchtelingen, taalcafé’s en -wandelingen te bezoeken, gezamenlijk naar de voorstelling van Future Citizens te gaan en andere activiteiten. Dit leidde tot een goede verbinding met het onderwerp en de mensen en organisaties die het aangaat. 

De volgende fase was die van onderzoek. Zo kwam Vluchtelingenwerk Nederland langs om uitleg te geven en een statushouder vertelde over zijn ervaringen. Het vergroten van onze kennis met betrekking tot het speelveld rondom vluchtelingen vond ook plaats door interviews te houden met veel verschillende partijen die een rol spelen binnen bijvoorbeeld het traject van asielaanvraag, inburgering of vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Tot slot hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd met betrekking tot verschillende thema’s rondom vluchtelingen. Al deze waardevolle informatie en ervaringen hebben we tijdens een creatieve werksessie met team Hieroo Utrecht gebundeld. We zijn daarbij tot het bovengenoemde thema en de focuspunten gekomen die de richting van de Community Challenge bepalen. 

Vervolgens werd het tijd om opnieuw de koppen bij elkaar te steken en een beeld te krijgen bij de komende periode. Tijdens de Community Challenge ontbijtsessie op vrijdagochtend 18 november hebben een groot aantal betrokkenen en geïnteresseerden het gekozen thema verder uitgediept. Een belangrijk inzicht is dat bewustwording bijdraagt aan het creëren van een waardevolle werkrelatie tussen nieuwkomers en werkgevers. Denk hierbij aan voordelen en implicaties van het aannemen van een nieuwkomer: Hoe wordt mijn organisatie toegankelijker voor nieuwkomers? Wat wordt er van een nieuwkomer gevraagd om zo snel mogelijk zijn/haar draai in de organisatie te vinden? Belangrijke vragen die zowel een werkgever als een nieuwkomer in acht moeten nemen voor een succesvolle werkrelatie tussen beiden. 

Een van de andere uitkomsten is de organisatie van de Pioniers MeetUp waar het hele netwerk van Hieroo Utrecht, andere Utrechtse organisaties en nieuwkomers welkom zijn om te leren over, en elkaar te ontmoeten rond dit thema. Hier vind je meer informatie over de MeetUp en kun je je inschrijven. 

Vervolgens zal in de eerste helft van 2023 verder worden gewerkt de laatste twee focuspunten: Hieroo Utrecht wil zelf ervaren wat erbij komt kijken om een statushouder in dienst te nemen, deze ervaringen zullen we gebruiken om anderen blijvend te inspireren. 

Heb je vragen over de Community Challenge? Stel ze gerust aan een van de collega’s of mail naar hallo.utrecht@hieroo.nl! 


Delen:

Meer lezen

alle posts

Blog Miljoenen Nederlanders hebben te maken met laaggeletterdheid, met alle gevolgen van dien. Een groep die alleen maar groter wordt. Hoe kunnen wij deze mensen bereiken? En belangrijker nog, wat kunnen wij doen om te helpen?

Blog Toen de toeslagenaffaire in 2018 aan het licht kwam, zat ik in mijn examenjaar en was ik er niet veel mee bezig. Het raakte me, maar het kwam niet dichtbij. En ik had ook geen idee wat voor impact het heeft op een persoon, om te worden bestempeld als fraudeur.

Blog Op donderdag 18 en vrijdag 19 april vond de 1,25-daagse van Hieroo plaats. Het doel? Vakinhoudelijk leren als consultants met lokale impact! Fysiek samenzijn zorgt immers voor kruisbestuiving van onze kennis en ervaring. Met onze collega’s uit alle windstreken kwamen we naar Hornhuizen in Noord-Groningen.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites