posts

door

Pioniers MeetUp: Bewustwording voor een waardevolle werkrelatie tussen nieuwkomer en werkgever - Hieroo Utrecht

Pioniers MeetUp: Bewustwording voor een waardevolle werkrelatie

Dit jaar een bijzondere editie, waarin het thema van onze Community Challenge centraal staat: ‘Van onbekend potentieel naar waardevolle werkrelatie: hoe vinden Utrechtse nieuwkomers en Utrechtse werkgevers elkaar?’. Voel(en) jij en/of jouw organisatie zich verbonden met dit thema (of juist nog niet) en wil je bewuster worden van wat het een organisatie brengt en vraagt om een nieuwkomer in dienst te nemen? Schrijf je dan in via het formulier onderaan deze pagina!  
Datum: 17/01/2023
Aanvang: 13:30 - 18:00
Locatie: A Beautifull Mess, Joseph Haydnlaan 2, 3533 AE Utrecht

— English below —

Bewustwording als sleutel naar succes
Hieroo Utrecht richt zich op sociale innovatie in de lokale context, onder andere aan de hand van de Community Challenge. Deze challenge staat dit jaar dus in het teken van Utrechtse nieuwkomers.  

Samen met onze partners (o.a. Buddy to Buddy en Talents for the Netherlands), betrokken organisaties (Plan Einstein, Vluchtelingenwerk Nederland, COA, UAF en Talent voor Transitie) en nieuwkomers hebben we het thema van onze Community Challenge uitgediept. Een belangrijk inzicht is dat bewustwording bijdraagt aan het creëren van een waardevolle werkrelatie tussen nieuwkomers en werkgevers. Denk hierbij aan voordelen en implicaties van het aannemen van een nieuwkomer: Wat betekent het voor mijn organisatie om een nieuwkomer aan te nemen? Hoe wordt mijn organisatie toegankelijker voor nieuwkomers? Wat wordt er van een nieuwkomer gevraagd om zo snel mogelijk zijn/haar draai in de organisatie te vinden? Belangrijke vragen die zowel een werkgever als een nieuwkomer in acht moeten nemen voor een succesvolle werkrelatie tussen beiden.  

Pioniers MeetUp
Om bewustwording te creëren op de hierboven beschreven thematiek en ons netwerk hierbij te betrekken, organiseert Hieroo Utrecht op dinsdag 17 januari (13:30 – 18:00) een Pioniers MeetUp. Het programma ziet er als volgt uit: 

 • 13:30 – 14:00: Ontvangst.
 • 14:00 – 14:15: Introductie.
 • 14:15 – 15:00: Gastspreker Linda Bakker van de Hogeschool Utrecht. Linda is expert op het gebied van onderzoek naar arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen. Met haar praktijkgericht onderzoek wil ze bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Linda leert ons alles over nieuwkomers, hun zoektocht naar werk en duurzame werkrelaties tussen werkgevers en nieuwkomers. 
 • 15:00 – 16:45: Workshops in het kader van bewustwording.
 • 16:45 – 17:15: Afsluiting.
 • 17:15 – 18:00: Borrel, waar gelegenheid is om na te praten en te netwerken met aanwezigen.

Lijkt het je leuk en interessant om hier (samen met een collega) bij te zijn, schrijf je dan in via het onderstaande formulier! Mocht je iemand meenemen, laat hem/haar dan a.u.b. ook het formulier invullen. Nadere informatie volgt later per mail. Meer informatie over onze Community Challenge vind je via deze link. 

Het lijkt ons leuk om je op 17 januari te zien! Heb je nog vragen? Laat het ons dan vooral weten door een mail te sturen naar hallo.utrecht@hieroo.nl.  

Hieroo Utrecht Challenge

 

Pioneers MeetUp: Awareness for a worthful working relationship between newcomer and employer – Hieroo Utrecht
On Tuesday January 17th 2023 the annual Pioneers MeetUp of Hieroo Utrecht will take place in which clients, contacts of Hieroo Utrecht, other Utrecht organizations and newcomers meet. This year it’s a special edition in which the theme of our Community Challenge is central: ‘From unknown potential to valuable working relationship: how do newcomers and employers in Utrecht find each other?’. Do you and/or your organization feel connected to this theme (or not yet) and do you want to become more aware of the benefits and other implications for an organisation of hiring a newcomer? Sign up by using the form at the bottom of this page! 

Awareness as key to success
At Hieroo Utrecht we focus on social innovation in the local context, for example through the Community Challenge. This year, this challenge is all about newcomers in Utrecht. 

Together with our partners (including Buddy to Buddy, Talents for the Netherlands and some newcomers), involved organisations (Plan Einstein, Vluchtelingenwerk Nederland, COA, UAF and Talent voor Transitie) we have explored the theme of our Community Challenge. An important insight is that awareness contributes to the creation of a valuable working relationship between newcomers and employers. Think about the benefits and implications of hiring a newcomer: What does it mean for my organization to hire a newcomer? How does my organization become more accessible to newcomers? How does a newcomer find his/her place in the organization as quick as possible? Important questions that both an employer and a newcomer should consider for a successful working relationship between them.  

Pioneers MeetUp
To create awareness about the theme described above and to involve our network, Hieroo Utrecht is organizing a Pioneers MeetUp on Tuesday 17 January (13:30 – 18:00). The program for the afternoon is: 

 • 13:30 – 14:00: Welcome 
 • 14:00 – 14:15: Introduction 
 • 14:15 – 15:00: Guest speaker Linda Bakker from the Hogeschool Utrecht. Linda is an expert in the field of research into labour market participation of refugees. With her practice-oriented research, she contributes to the inclusive labour market. Linda teaches us all about newcomers, their job search and sustainable working relationships between employers and newcomers. 
 • 15:00 – 16:45: Workshops in the context of awareness. 
 • 16:45 – 17:15: Closing drink, where there is an opportunity to talk and network with attendees. 

Does the program seems interesting to you? Please sign up using the form below! If you bring someone with you, please let him/her also fill in the form. Further information will follow later by email. More information about our Community Challenge can be found via the following link. 

We look forward seeing you on January 17th. Do you have any questions? Please let us know by sending an email to hallo.utrecht@hieroo.nl. 

Hieroo Utrecht Challenge


Delen:

Meer lezen

alle posts

Blog De jaarlijkse Community Challenge is één van de manieren van Hieroo om lokaal impact te maken. In co-creatie met andere betrokkenen en eigenaarschap van organisaties in de stad werken we naar concrete oplossing en zorgen voor een succesvol vervolg.

Blog Toen de toeslagenaffaire in 2018 aan het licht kwam, zat ik in mijn examenjaar en was ik er niet veel mee bezig. Het raakte me, maar het kwam niet dichtbij. En ik had ook geen idee wat voor impact het heeft op een persoon, om te worden bestempeld als fraudeur.

Blog Op donderdag 18 en vrijdag 19 april vond de 1,25-daagse van Hieroo plaats. Het doel? Vakinhoudelijk leren als consultants met lokale impact! Fysiek samenzijn zorgt immers voor kruisbestuiving van onze kennis en ervaring. Met onze collega’s uit alle windstreken kwamen we naar Hornhuizen in Noord-Groningen.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites