posts

door

Het leren zien van nieuwe complexiteit

Het leren zien van nieuwe complexiteit

> |  27 september 2021
Eén van de speerpunten van Hieroo is kennis en het opdoen van kennis. Dit doen wij onder andere door een opleidingsprogramma dat is samengesteld door Sioo, maar ook door het participeren aan diverse Masterclasses. Zo ook vrijdag 17 september, waarbij wij aanwezig waren bij een Masterclass van Hans Strikwerda – hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Management Consultant – over het leren zien van nieuwe complexiteit.

Hans Strikwerda nam ons mee in het verhaal over de bijdrage van de Management Consultant aan de ontwikkeling van de samenleving in de 21ste eeuw. Omdat dit een erg breed vraagstuk is heb ik ingezoomd op het ontstaan van het consultancyvak, de verschuiving van het verleden naar het heden en heb ik vooruitgeblikt naar hoe ik dit voor mij zie in de rol van Jonge Consultant.

Toen
Want waar komen Management Consultants eigenlijk vandaan? Voor een antwoord gaan we terug naar de 20ste eeuw, waarbij de tweede industriële revolutie volop aan de gang was. Tijdens deze revolutie – ook wel bekend als de technologische revolutie – groeiden bedrijven dusdanig hard dat zij als gevolg van schaalvergroting en toenemende complexiteit van het productieproces deze groei niet bij konden benen. Frederick Taylor was als werktuigbouwkundig ingenieur nauw betrokken bij de opstapelende problemen en legde hier de basis voor de wetenschappelijke bedrijfsvoeringsgedachte: het productieproces grondig uitrafelen en per medewerker kijken welke handelingen hij of zij bezat. Op deze manier ontstond er een aparte set aan werkzaamheden die aansloot bij de kennis en de vaardigheden per werknemer en hiermee werd de efficiëntie van de werkzaamheden verhoogd. Daarnaast was Taylor van mening dat er iets in de mens zat waardoor je zonder controle niet alles eruit zou halen wat er in zit: een bepaalde luiheid. Door de standaardisatie van de werkzaamheden kon in kaart worden gebracht hoe ieder individu presteerde en hier koppelde Taylor een prestatiebeloning aan vast. Het in kaart brengen van al deze processen en het verwezenlijken van de standaardisaties gebeurde door de zogeheten “consulting engineers”. Zij deden onderzoek op de werkvloer en gaven adviezen aan het management. Hier werd de basis voor het consultancyvak gelegd en iets na de Eerste Wereldoorlog ontstonden zo ook in Nederland de eerste consultancyfirma’s.

En nu?
Nu kennen we consultancy in de breedste zin van het woord en zijn er ook – zeker in deze tijd – tegenhangers van de theorie van Taylor. Waar Taylor zich volledig focuste op het proces klinkt vanaf de andere de kant de roep om ook de sociale behoeften van de mens mee te nemen in het werk. Daar waar je iedereen slechts verantwoordelijk stelt voor één handeling of één gedeelte van de keten loop je het risico dat er vervreemding optreedt. Hierbij verliezen de medewerkers het gevoel met de organisatie of het product. Om deze vervreemding tegen te gaan heeft het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal basisbehoeften in kaart gebracht: deze basisbehoeften zijn volgens het Ministerie essentieel voor een positief werkklimaat. Volgens het Ministerie wil een medewerker ergens bijhoren, zich competent voelen, het idee hebben toegevoegde waarde te leveren & een bepaalde mate van autonomie ervaren.

Ik denk dat ook juist in deze tijd de sociale behoeften ontzettend belangrijk zijn. Daar waar er vroeger vanuit een organisatie uitsluitend werd gehandeld met het oog op het maximaliseren van de winst wordt een organisatie steeds meer gezien als een geheel van de medewerkers die er rondlopen, waarin sprake is van wederzijdse steun, respect en invloed. Vanuit een meer humanitair oogpunt wil je als organisatie dan ook:

  • De medewerkers behandelen als mens en niet als instrument;
  • Dat de identificatie met de onderneming een beslissing van de medewerker is en niet van de organisatie;
  • Dat de waardigheid van de mens wordt erkend (en hem of haar de ruimte wordt gegeven om hier zelf verantwoordelijkheid voor te dragen) en leg je geen waarden op. 

De rol van Jonge Consultant
Maar wat kunnen wij als Jonge Consultant hier dan in betekenen? We zijn slechts voor korte tijd in een organisatie en hebben een concrete opdracht, dus hoe willen wij als JC’er een “humanitaire stempel” achterlaten?

Continue beseffen dat de medewerkers een organisch geheel vormen in dat wat wij dat de organisatie hebben genoemd: met die blik hoop ik in korte tijd verbindingen in een organisatie te leggen en impact te maken. Juist als Jonge Consultant kan je je eigen (holistische) startpunt binnen de organisatie kiezen en sturing geven. In de Masterclass kwamen enkele kenmerken van een goede bestuurder naar voren, maar mijns inziens zijn dit ook kenmerken waar ik aan wil werken. Zo moet je weten welke instrumenten je kan inzetten om een verandering te realiseren, weet je nieuwe inzichten op een ander over te brengen, neem je eerder rationele dan regelgedreven besluiten en ben je niet bang voor de complexiteit die achter een verandering wegkomt. Als Jonge Consultant zijn wij in samenwerking met Sioo continue bezig met het leren van nieuwe instrumenten en inzichten. Ik ben er van overtuigd dat je met deze kwaliteiten in iedere organisatie impact kan maken, maar je hebt de touwtjes wel zelf in handen.

Ik denk dat juist een Jonge Consultant van Hieroo zich bewust is van de sociale behoeften die er in de maatschappij en in een organisatie spelen. Met verjonging, vernieuwing en versterking leggen wij de basis voor waardevolle samenwerkingen binnen én buiten de organisatie en maken wij graag impact. Ben je benieuwd naar het werk van een Jonge Consultant of heb je juist behoefte aan een frisse blik in de organisatie? Dan kun je altijd een kijkje nemen op onze website en contact opnemen met de Lead van de op jouw toepasbare locatie.


Delen:

Meer lezen

alle posts

Blog Het traineeship van Hieroo bestaat uit verschillende opleidingsbootcamps. In juni stond de bootcamp in het teken van projectmanagement.

Blog Tijdens de bootcamp ‘Van Contact naar Contract’ gingen we dieper in op de beginfases van de opdrachten die we doen. Jonge Consultants Jeroen Bal (Hieroo Twente) en Mark Damen (Hieroo Rotterdam) geven een kijkje in de keuken.

Blog Ga jij binnenkort je scriptie verdedigen of staat er een andere belangrijke presentatie op de planning? Vanuit haar ervaring als onderzoeker bij Middin deelt JC-er Kelly haar tips voor offline en online presentaties!

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites