posts
Hieroo Zwolle Community Challenge: jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt 3

Hieroo Zwolle Community Challenge: jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt

> |  21 september 2022
Werken aan een betere stad van morgen: de Hieroo Community Challenge is één van de manieren waarop we onze missie waarmaken. Tijdens het traject van de Community Challenge verdiepen de Jonge Consultants van Hieroo Zwolle zich in een zelf gekozen maatschappelijk vraagstuk dat speelt in de stad en werken zij toe naar sociale impact.

Wat is de Hieroo Community Challenge?

Jaarlijks selecteert elke Hieroo vestiging een sociaal-maatschappelijk vraagstuk dat leeft in de stad waar alle Jonge Consultants gezamenlijk mee aan de slag gaan. Door middel van co-creatie met diverse betrokken stakeholders werken we van uitdagingen naar oplossingen. We doen dit op basis van de Theory U methodologie van Otto Scharmer. Theory U is wereldwijd een sterk groeiende methode voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. De methode is gebaseerd op bewustzijn om systemen te veranderen. In het U-proces ben je bewust van jezelf, de betrokkenen en alle aspecten die met een vraag samenhangen. Om een échte verandering te maken in een complexe omgeving is het de uitdaging om te leren vanuit de toekomst, in plaats van te leren vanuit het verleden.

Op basis van Theory U doorlopen wij een jaarlijks traject met verschillende fasen waarin we: een sociaal-maatschappelijk thema kiezen, partners verbinden, ons verdiepen in het thema en toewerken naar een Challenge dag. Het doel van de Community Challenge is om gezamenlijk met de partners een oplossing of positieve impact op – een deel van – een maatschappelijk vraagstuk te realiseren.

De Zwolse Community Challenge 2022-2023

Het thema van de Community Challenge van Hieroo Zwolle is jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt. De participatie van jongeren, een inclusieve arbeidsmarkt en jongerenwerkloosheid zijn onderwerpen die spelen in Zwolle, maar waar ook verschillende partijen zich al voor inzetten. Wij vinden dit een belangrijk thema, en daarom zullen wij met de Community Challenge ons steentje bijdragen aan dit maatschappelijke vraagstuk. Binnen dit thema hebben we ervoor gekozen om ons te richten op de verbinding tussen de arbeidsmarkt en de kwetsbare jongeren en het vergroten van het bewustzijn van elkaars perspectieven en behoeften.

Wij zullen continue nieuwe stappen zetten in ons proces naar de Challenge dag. Hieronder delen wij iedere maand een update over de stappen die we hebben gezet.

Updates over de Community Challenge

Augustus & September – Verbinden van partners en samen vervolgstappen bepalen

In juli hebben wij ons thema jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt gekozen. De maanden augustus en september stonden in het teken van het verbinden van partners en stakeholders. Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en stichtingen rondom dit thema om meer kennis te krijgen over het onderwerp en om alle betrokken partijen in Zwolle in kaart te brengen. Dit heeft ons al een beter beeld gegeven over het thema en de initiatieven die zich hiervoor inzetten.

Ook hebben wij met het Hieroo Zwolle team gebrainstormd over hoe wij ons thema kunnen specificeren. De eerste ideeën richten zich bijvoorbeeld op: het verbinden van jongeren en de arbeidsmarkt, de samenwerking van maatschappelijke organisaties vergroten, het bewustzijn binnen de arbeidsmarkt vergroten, et cetera.

Hieroo Zwolle Community Challenge: jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt 4

 

Oktober – Inzicht krijgen en delen in systeem

De maand oktober stond in het teken van inzicht krijgen en delen binnen het systeem, met als doel om ons thema meer richting te geven. Op 13 oktober hebben we een lunchsessie georganiseerd in de Kas van Kaat, waar we met verschillende partijen uit Zwolle om tafel zijn gegaan en gesproken hebben over de vraag ‘Wat mist er nog in Zwolle als het gaat over jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt’. Dit was een zeer geslaagde lunch met een aantal belangrijke take-aways voor ons als team:

Hieroo Zwolle Community Challenge: jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt 5

 

Met alle input vanuit de verschillende partijen hebben we besloten dat we ons willen inzetten voor de verbinding tussen de arbeidsmarkt en de kwetsbare jongeren en het vergroten van het bewustzijn van elkaars perspectieven en behoeften. Vraagstukken die daarin naar voren komen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben jongeren nodig om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt en wat hebben werkgevers nodig om passend werkgeverschap te bieden?

November & December – Observeren en verdiepen

Na het specificeren van het thema voor de Community Challenge is onze vervolgstap om het gesprek aan te gaan met jongeren en bedrijven. Wij willen jongeren spreken over hun ervaringen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ontdekken waar zij behoefte aan hebben. Daarnaast willen we ook het gesprek aangaan met bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, om erachter te komen wat hun ervaringen zijn, maar ook dat wat nog beter zou kunnen.

Hoe dat is gegaan, dat lees je in de update van januari.

Januari – Van inzicht naar ontwerp

We hebben gesproken met werkgevers en jongeren. Het doel van deze gesprekken was om de behoeften van werkgevers en jongeren in een werkrelatie te ontdekken. Wat hebben jongeren (met een afstand tot de arbeidsmarkt) nodig om hun werk goed te kunnen doen? Wat hebben werkgevers nodig om een passende baan te bieden aan jongeren?

Er zijn veel verschillende oorzaken waarom jongeren moeite kunnen hebben met het vinden van een passende werkplek en dat maakt het lastig om samen te vatten in een paar woorden of zinnen. Ieder verhaal is anders. Iedere jongere heeft andere behoeften. Persoonlijke aandacht is daarom cruciaal en begeleiding moet afgestemd zijn op iemand zijn persoonlijke behoeften. Dit is maatwerk.

Wanneer we naar jongeren luisteren ontdekken wij dat jongeren vaak behoefte hebben aan vertrouwen en dat ze serieus genomen willen worden. Ze hebben behoefte aan een werkgever die kan meedenken in oplossingen en persoonlijke begeleiding kan bieden. Een jongere moet zichzelf kunnen zijn op de werkplek, en wil graag gezien en gewaardeerd worden.

Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat ze de jongeren persoonlijke aandacht en passende begeleiding geven. Daarin is de focus op de mens belangrijk: het is oké als iemand een keer een slechte dag heeft of als iets niet helemaal goed gaat. Bedrijven kunnen dit bijvoorbeeld realiseren door: (1) jobcoaching, (2) een buddytraject met een collega, en (3) dagelijkse check-in gesprekken met de teamleider.

De kennis de we hebben opgedaan tijdens deze gesprekken gaan we gebruiken om onze Community Challenge vorm te geven.

Februari – Ontwerp en organisatie van challenge

Maart – CHALLENGE

April – Opvolging challenge

Mei – Afronding en evaluatie


Delen:

Meer lezen

alle posts

Blog Het kabinet heeft besloten om jaarlijks 65 miljoen euro vrij te maken om dakloosheid structureel te verminderen en uit te bannen. De coronapandemie kan zo weer oplaaien. De inflatie raakt de dak- en thuislozen doelgroep. We voelen dat we iets aan het probleem willen doen. Wat en hoe precies weten we nog niet, daar willen we ons de komende periode in verdiepen. 

Blog Maatschappelijke impact maken bij Hieroo vinden wij belangrijk, daar staan we voor. Maar wanneer heeft iets maatschappelijke impact? En hoe verweven we het in onze opdrachten? Cootje spreekt hierover met de oprichter van een maatschappelijke organisatie en Jonge Consultants van Hieroo.

Blog Jessie is geboren en getogen in armoede. Dat is voor velen lastig voor te stellen, maar je begint met een flinke achterstand aan het leven. Eerlijk? Zeker niet. In het gesprek met Jessie hebben we ingezoomd op grofweg de afgelopen 24 jaar: vanaf het moment van haar eerste kind tot en met nu. Voor je beeldvorming: dat is ongeveer de helft van haar leven.

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites