posts
Hieroo Zwolle Community Challenge: jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt 1

Hieroo Zwolle Community Challenge: jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt

> |  21 september 2022
Werken aan een betere stad van morgen: de Hieroo Community Challenge is één van de manieren waarop we onze missie waarmaken. Tijdens het traject van de Community Challenge verdiepen de Jonge Consultants van Hieroo Zwolle zich in een zelf gekozen maatschappelijk vraagstuk dat speelt in de stad en werken zij toe naar een positieve impact.

Wat is de Hieroo Community Challenge?

Jaarlijks selecteert elke Hieroo vestiging een sociaal-maatschappelijk vraagstuk dat leeft in de stad waar alle Jonge Consultants gezamenlijk mee aan de slag gaan. Door middel van co-creatie met diverse betrokken stakeholders bij het vraagstuk werken we van uitdagingen naar oplossingen. We doen dit op basis van de Theory U methodologie van Otto Scharmer. Theory U is wereldwijd een sterk groeiende methode voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. De methode is gebaseerd op bewustzijn om systemen te veranderen. In het U-proces ben je bewust van jezelf, de betrokkenen en alle aspecten die met een vraag samenhangen. Om een échte verandering te maken in een complexe omgeving is het de uitdaging om te leren vanuit de toekomst, in plaats van te leren vanuit het verleden.

Op basis van Theory U doorlopen wij een jaarlijks traject met verschillende fasen waarin we: een sociaal-maatschappelijk thema kiezen, partners verbinden, ons verdiepen in het thema en toewerken naar een Challenge dag. Het doel van de Community Challenge is om gezamenlijk met de partners een oplossing of positieve impact op – een deel van – een maatschappelijk vraagstuk te realiseren.

Scrol verder om meer te weten te komen over de Community Challenge 2022-2023 van Hieroo Zwolle.

De Zwolse Community Challenge 2022-2023

Hieroo Zwolle gaat zich tijdens de Community Challenge verdiepen in het thema: Jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt. De participatie van jongeren op de arbeidsmarkt, een inclusieve arbeidsmarkt, afstand tot de arbeidsmarkt en jongerenwerkloosheid zijn onderwerpen die spelen in Zwolle, maar waar ook verschillende partijen zich al voor inzetten. Wij als de Jonge Consultants van Hieroo Zwolle vinden dit een belangrijk thema, en daarom zullen wij met de Community Challenge ons steentje bijdragen aan dit maatschappelijke vraagstuk. Jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt is natuurlijk nog een heel breed en veelomvattend thema, samen met betrokken partijen zullen we dit thema verder verdiepen en concretiseren.

Wij zullen continue nieuwe stappen zetten in ons proces naar de Challenge dag. Hieronder delen wij iedere maand een update over de stappen die we hebben gezet.

Updates over de Community Challenge

Augustus – Uitwerken thema en binden partners

In juli hebben wij ons thema jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt gekozen. De maand augustus stond in het teken van het uitwerken van dit thema en het verbinden van partners en stakeholders. Wij hebben in deze maand gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en stichtingen rondom dit thema om meer kennis te krijgen over het onderwerp en om alle betrokken partijen in Zwolle in kaart te brengen. Deze gesprekken hebben ons al veel verschillende invalshoeken tot dit onderwerp geboden en genoeg stof tot nadenken.

September – Met partners bepalen van vervolgstappen

Ook in september hebben we nog een aantal gesprekken gevoerd met betrokken partijen rondom jongerenparticipatie. Inmiddels hebben we beter beeld van dit thema en welke initiatieven zich hier al voor inzetten.

Daarnaast hebben wij met het Hieroo Zwolle team gebrainstormd over hoe wij ons thema specifieker kunnen maken. Wij kunnen ons bijvoorbeeld gaan richten op het verbinden van jongeren en de arbeidsmarkt, verbinden van verschillende jongeren doelgroepen, bewustzijn binnen de arbeidsmarkt vergroten, et cetera.

In oktober hebben we een lunchsessie gepland staan met verschillende partijen. Tijdens deze lunchsessie gaan we verder verdiepen in het thema. Na de lunchsessie zullen wij ons thema voor de Community Challenge gaan specificeren en de partners gaan binden.

Oktober – Inzicht krijgen en delen in systeem

November – Observeren en verdiepen

December – Van inzicht naar ontwerp

Januari – Ontwerp vorm van challenge

Februari – Organisatie van challenge

Maart – CHALLENGE

April – Opvolging challenge

Mei – Afronding en evaluatie


Delen:

Meer lezen

alle posts

Blog Het kabinet heeft besloten om jaarlijks 65 miljoen euro vrij te maken om dakloosheid structureel te verminderen en uit te bannen. De coronapandemie kan zo weer oplaaien. De inflatie raakt de dak- en thuislozen doelgroep. We voelen dat we iets aan het probleem willen doen. Wat en hoe precies weten we nog niet, daar willen we ons de komende periode in verdiepen. 

Blog Maatschappelijke impact maken bij Hieroo vinden wij belangrijk, daar staan we voor. Maar wanneer heeft iets maatschappelijke impact? En hoe verweven we het in onze opdrachten? Cootje spreekt hierover met de oprichter van een maatschappelijke organisatie en Jonge Consultants van Hieroo.

Interview Diana en Amber gingen in gesprek met hun opdrachtgever Jan Regeling van Veiligheidsregio Fryslân. Hoe doen onze Jonge Consultants het? Welk perspectief brengen ze? Lees het hele interview hier!

Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites