opdrachten

Door

Accare Assen

Accare Assen

Hieroo Groningen
Accare is een universitaire instelling binnen de geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in het bieden van diagnostiek, behandeling en ondersteuning bij kinderen, adolescenten en gezinnen die te maken hebben met mentale en emotionele uitdagingen. Accare is super specialistisch en biedt zorg aan ongeveer 10.000 kinderen en jongeren per jaar. Accare biedt op maat gemaakte therapieën, groepsessies en familieondersteuning om het welzijn van jongeren te verbeteren, en dit doen ze veelal ambulant. Kylian Hendriks deed hier zijn opdracht en vertelt er meer over.

Achtergrond
Het accent in de zorg die Accare levert schuift langzaam op: van in hoofdzaak relatief enkelvoudige, veelvoorkomende psychiatrische problemen (we noemen dat voor het gemak maar even ‘reguliere’ zorg) naar meer complexe of ingewikkelde zorgvragen. Dat vraagt veel en soms ook een andere manier van werken van behandelaren. Bijvoorbeeld de noodzaak om samen te werken met andere aanbieders, met het sociaal domein of met informele zorgverleners.  

Daarnaast vraagt het – nog meer dan Accare al doet – een brede blik op mentale gezondheid. Want het verminderen van klachten is niet altijd de enige weg naar het vergroten van mentale gezondheid. Aandacht voor zingeving, leefstijl, herstel en het versterken van steun uit het informele netwerk worden in toenemende mate belangrijk.  

Al deze ontwikkelingen zie je ook terug in de landelijke akkoorden die gaan over zorg en welzijn (o.a. Integraal Zorgakkoord, Hervormingsagenda Jeugd en het Gezond en Actief Leven Akkoord). De enorme toestroom naar de GGZ en het beroep dat wordt gedaan op de GGZ (met als een van de resultaten lange wachtlijsten) zie je niet alleen bij Accare. Daar zal de maatschappij iets mee moeten, maar ook de gehele sector (jeugd GGZ en jeugdhulp) moet zich daartoe verhouden. De genoemde akkoorden gaan o.a. over de vraag hoe: 

 • De zorg voor de meest kwetsbare burgers beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar blijft; en
 • Mensen tegelijkertijd mentaal weerbaar en gezond blijven (preventie) en veerkrachtig genoeg om problemen met lichte ondersteuning of informele steun het hoofd te kunnen bieden. Dat laatste vergt een bredere kijk op gezondheid dan alleen kijken naar ziekte (positieve gezondheid).

Vraag
In 2023 zijn de eerste stappen gezet in het verkennen van de vraag wat er nodig is om de combinatie van reguliere zorg en complexe zorg effectief te organiseren. Wat vragen we daarin van medewerkers aan kennis en kunde? Wat stel dit voor eisen aan teams? Hoe moeten we ons zorgproces zo organiseren dat er tijd en ruimte is om goed samen te werken met andere organisaties? Dit zijn maar een paar van de vragen. Ondertussen gebeurt er al heel veel binnen de organisatie. Hier zijn een aantal ontwikkelingen genoemd, maar deze opsomming We noemen een aantal ontwikkelingen (lang niet volledig…):

 • In het kader van de SPUK-subsidie worden nieuwe dingen uitgeprobeerd om te kijken of jeugdigen en hun ouders die wachten op een intake bij Accare al eerder geholpen kunnen worden om de wachttijd goed te overbruggen.
 • Er wordt gestart met een themagroep Positieve Gezondheid om te verkennen hoe Accare haar kracht (goed onderbouwde specialistische GGZ-behandeling) kan inbedden in een andere kijk op mentale gezondheid.
 • Er wordt actief meegewerkt aan een aantal preventieprojecten zoals STORM en KOPPeling waarin vroegtijdig kwetsbare jeugdigen opgespoord worden en ondersteunt worden (geïndiceerde preventie).
 • En er wordt gekeken in hoeverre digitalisering kan helpen om efficiënter te werken (bijvoorbeeld door schaarse kennis effectief in te zetten) en de zorg voor jeugdigen en gezinnen toegankelijker te maken.

In februari is Kylian bij Accare gestart met deze opdracht. De oorspronkelijke vraag hoe de combinatie van reguliere zorg en complexe zorg effectief kan worden georganiseerd, is te breed om te kunnen beantwoorden binnen zes maanden (i.e. de scope van de consultancy opdracht). Daarom is er in de projectopdracht afgebakend en toegespitst op de vraag hoe het eerste deel van het zorgtraject (aanmelding, wachttijd en eerste gesprekken) slim kan worden georganiseerd, door bijvoorbeeld:  

 • Sneller zicht te krijgen op urgentie en zwaarte van de zorgvraag om de rest van het zorgtraject daarop af te kunnen stemmen.
 • In de wachttijd cliënten beter voor te bereiden op de specialistische behandeling, bijvoorbeeld door inzet van leefstijlinterventies of ervaringsdeskundigheid.
 • Bij complexe problemen al eerder in het traject samenwerking op te starten met het netwerk van de cliënt en met andere relevante (zorg)partners.

Aanpak
Zijn project bestaat in fase 1 uit de volgende onderdelen:

 1. Kennismaken met de organisatie om inzicht te krijgen in het huidige zorgproces (m.a.w. hoe is het nu georganiseerd?).
 2. Data-analyse van reguliere en complexe zorgtrajecten.
 3. Maatschappelijk ontwikkelingen in kaart brengen: welke maatschappelijke bewegingen lopen binnen de zorg in het algemeen en wat betekent dat voor de positie van Accare?
 4. Interne en externe initiatieven in kaart brengen, ordenen welke voorbeelden en initiatieven aansluiten bij dit vraagstuk.

Resultaat
Deze eerste fase leidde tot een overzichtelijk document (i.e. een presentatie) waarin bovenstaande stappen zijn samengevat. Dit document was input voor een tweetal werksessies. In die werksessies heeft Kylian met een gemêleerde groep van Accare – met als basis de informatie uit de presentatie en de kennis en ervaring van een brede groep professionals – toegewerkt naar drie toekomstbeelden. In de laatste fase van zijn project, werkte hij deze beelden verder uit. De toekomstbeelden zijn vooral bedoeld om lijn te brengen in de veelheid van initiatieven (Accare doet op dit moment echt heel veel pilots waardoor het overzicht kwijtraakt) en te kijken of en hoe Accare vanuit die ervaringen en pilots kan komen tot een of meer verbindende toekomstbeelden en aanbevelingen voor het vervolg.

Aan het eind van zijn project zijn ze niet klaar, maar gaan waarschijnlijk verschillende mensen (o.a. een behandelaar in het kader van een managementopdracht KP) door met uitwerken en mogelijk implementeren van de beelden.

Wat zijn Kylians lessons learned?
Uiteraard heeft hij hele praktische zaken geleerd:

 • Kylian heeft nog meer kennis gekregen van de zorgsector in Nederland. Dankzij het lezen van het GALA, IZA en de Hervormingsagenda Jeugd wordt duidelijk welke landelijke richting prioriteit krijgt.
 • Hij heeft meer kennis mogen verkrijgen van projectmanagement dankzij dit grote en complexe proces. Samen met Marike Serra is hij vaak bezig geweest met het onder woorden brengen van de veelheid der dingen in het project.

Ook heeft hij op persoonlijk vlak veel geleerd:

 • Complexe vragen vindt hij interessant. De grootse en meeslepende, complexe vraagstukken in de zorg zijn interessant. Bovenal zijn ze ook nog enorm urgent!
 • Werken met super gedreven mensen maakt het werk leuker (duh!). Iedereen binnen Accare heeft de drive om zich in te zetten voor het verder ontwikkelen van de zorg.
 • Samen sta je sterk. Dit komt steeds terug – niet alleen binnen deze opdracht – in de zorg. Je moet de vraagstukken samen oppakken, anders ga je het niet redden!

Tot slot beviel de rol als projectfacilitator zo goed, dat het Kylian leuk lijkt om hierin verder te gaan. Hij wist nog niet zo goed wat hij precies wilde gaan doen na zijn traineeship, maar dankzij de ruimte bij Accare en Hieroo weet hij het nu wel: projecten faciliteren.

Met speciale dank aan: Marike Serra, Nynke Frieswijk & Marco Bottelier voor de samenwerking!


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites