opdrachten
Amsterdam UMC

Amsterdam UMC

Hieroo Amsterdam
Dorien begeleidt de reorganisatie van de Dienst Communicatie van het Amsterdam UMC.

Achtergrond 
In juni 2018 ondertekenden respectievelijk het VUmc en het AMC de alliantie-ondertekening om samen verder te gaan als Amsterdam UMC. Het UMC vertegenwoordigd een belangrijke rol in de regio. De drie kerntaken zijn gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleiding. De nieuwe Dienst Communicatie wil de strategische doelstellingen van de fusie-instelling communicatief ondersteunen.

Vraag 
Jonge Consultant Dorien werd gevraagd om de uitvoering van het reorganisatieplan te ondersteunen. Daar komen een aantal praktische uitdagingen bij kijken die het samenvoegen van twee afdelingen tot één afdeling en het werken vanuit twee locaties met zich meebrengen. Daarnaast zijn er een aantal strategische doelstellingen waarbij de vertaalslag naar een praktisch uitvoerbaar plan moet worden gemaakt. Het doel is een sterke, geharmoniseerde communicatie afdeling neer te zetten die Amsterdam UMC bijstaat in de strategie.

Aanpak
Dorien begint bij elk transitiepunt met het ophalen van input vanuit de medewerkers. Om een plan te kunnen opstellen voor het doorvoeren van een verandering heb je tevens eerst de juiste informatie nodig. Ook voelen medewerkers zich op deze manier betrokken. Dorien maakt vervolgens de vertaalslag van doelstellingen naar een uitvoerbaar plan waarin het denken over een logische volgorde van stappen van groot belang is. Stap voor stap worden er veranderingen gerealiseerd waarbij de medewerkers van te voren om input wordt gevraagd en de medemerkers vervolgens goed op de hoogte gehouden moeten worden van de stand van zaken. Dorien zit de transitiegroep voor waarin mee wordt gedacht over het verandertraject. Hier worden stappen getoetst en vervolgstappen verzonnen. Ook schakelt Dorien met de Mt-leden en de Directeur communicatie over de te zetten stappen.

(Verwacht) Resultaat
Het realiseren van het reorganisatieplan en op die manier een goede samenvoeging van de communicatie afdelingen te realiseren.

  • De realisatie van de ambities uit het reorganisatieplan;
  • Een duidelijke afbakening van de werkzaamheden van de communicatie afdeling;
  • De communicatie afdeling positioneren als de strategische gesprekspartner;
  • Verbeteren van de samenwerking binnen en tussen de verschillende team;
  • Vormgeven van een opleidingsprogramma voor de medewerkers.

Learning Dorien 

  • Ervaring opgedaan met verandermanagement: Hoe reageren mensen op verandering, hoe zet je mensen aan tot verandering en behoud je het enthousiasme?
  • Het voorzitten van vergaderingen en het gebruiken van verschillende werkvormen;

Delen: