opdrachten
College van Toezicht 2

College van Toezicht

Hieroo Den Haag/Leiden
Loraine vervulde verschillende rollen binnen het College van Toezicht Advocatuur (college). Zo was ze aan de ene kant als junior adviseur betrokken bij allerlei projecten. Aan de andere kant bood ze ondersteuning aan de secretaris van het college.
Loraine is een jonge, ambitieuze consultant. Zij kan prima uit de voeten in een bestuurlijk complexe omgeving. Daarbij heeft zij veel baat van haar juridische achtergrond en haar goede gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
Peter van der Meij, interim secretaris bij het College van Toezicht advocatuur

Achtergrond
De kerntaak van het college is om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht en klachtbehandeling door de lokale toezichthouders. Het beoogde resultaat is dat dit functioneren effectief, onafhankelijk, professioneel, consistent en zichtbaar is. Het college legt verantwoording af over zijn verantwoordelijkheid als systeemtoezichthouder. Vanuit die rol neemt het college waar nodig stappen ter versterking en verdere professionalisering van het toezicht op de advocatuur. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit en integriteit van de beroepsuitoefening van advocaten te bewaken en te bevorderen.

Vraag
Het toezicht op de advocatuur staat in het teken van de transitie naar een nieuwe governancestructuur. Door het college wordt actief aan dat verandertraject bijgedragen. Aan Loraine was gevraagd om te helpen bij de professionalisering van de ondersteuning van het college in deze transitiefase.

Aanpak
Als ondersteuner van de secretaris nam Loraine de leiding in het goed functioneren van alle vergaderingen van het college. Dit waren niet alleen vergaderingen binnen het college zelf, maar ook vergaderingen met andere organen. Ze bereidde besluitvorming voor, droeg zorg voor de interne en externe verslaglegging en begeleidde projecten die werden geïnitieerd door het college. Ook het geven van analyses over de staat van het toezicht op de advocatuur behoorde tot haar werkzaamheden. Verder was Loraine als junior adviseur betrokken bij verschillende projecten, zoals de professionalisering van het ondersteunde team. Daarbij dacht ze mee over de invulling van nieuwe functies en de werving van kandidaten. Binnen het team hield Loraine het overzicht en was ze goed op de hoogte van alles wat speelde binnen de organisatie.

Resultaat
Aanvullend op de doorlopende werkzaamheden heeft Loraine bijgedragen aan het samenstellen van een nieuw vormgegeven ondersteunend team. Op het moment dat Loraine haar opdracht bij het college afrondde, kon zij de lopende projecten met een gerust hart overdragen aan dit team. Daarnaast heeft Loraine meegewerkt aan het opleveren van verschillende documenten, zoals het jaarverslag en het werkplan voor het komende jaar.

Lessons Learned
Al vanaf de eerste dag kreeg Loraine veel vrijheid en verantwoordelijkheid in haar opdracht. Dat was even wennen, maar vooral heel leerzaam. Daarnaast heeft Loraine veel geleerd van het werken in een bestuurlijk complexe omgeving. Goede communicatie en samenwerking bleek essentieel.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites