opdrachten

Door

Gemeente Rotterdam 1

Gemeente Rotterdam

Hieroo Rotterdam
Een toekomstbestendig Rotterdam, dat willen we allemaal, toch? Ja, was het antwoord van 13 Rotterdamse organisaties. Zij hebben in 2018-2019 de handen ineengeslagen om een programma op te zetten om het Rotterdamse mkb, de motor van de Rotterdamse economie, te ondersteunen in het toekomstbestendig worden.

Dit programma, MKB010>>Next is opgezet vanuit de gemeente in samenwerking met alle betrokken organisaties. Zo wordt er vanuit veel verschillende teams binnen de gemeente veel gedaan voor het mkb maar vaak ontbreken daar nog directe lijnen voor samenwerking in. Hoog tijd om daar structuur in aan te brengen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen! Marloes heeft bij de gemeente in één jaar tijd de rol vervuld van projectleider van MKB010>>Next en als programmaondersteuner bijgedragen aan het Mkb Actieprogramma, wat de paraplu zou worden voor alle mkb-gerelateerde activiteiten.  

Achtergrond 
Gemeente Rotterdam is een grote organisatie waar veel gebeurt. In totaal werken 15.000 werknemers iedere dag hard aan onze stad vanuit verschillende concerns. Onder het Concern Stadsontwikkeling valt Afdeling Economie, waar circulair, duurzaam en digitaal de drie rode draden vormen om tot een toekomstbestendige stad te komen voor bewoners en ondernemers. De 18.000 mkb bedrijven die Rotterdam rijk is zorgen voor 128.000 banen en hebben daarmee grote invloed op de Rotterdamse economie. Denkende over de knoppen waar je aan moet draaien om een transitie in gang te zetten voor een toekomstbestendige economie, is het mkb daarom een voor de hand liggend ‘knop’ om op in te zetten. MKB010>>Next is ontwikkeld om daad bij woord te voegen. Sinds 2018 zet dit partner netwerk zich in om het Rotterdamse mkb te inspireren, informeren en activeren om duurzaam, digitaal en circulair te ondernemen.  

Vanuit de afspraken in het Coalitieakkoord 2022-2026 ontstond de behoefte aan een overkoepelend actieprogramma voor het mkb. Het doel? Het mkb met raad en daad bijstaan in de hedendaagse en toekomstige uitdagingen. MKB010>>Next is een voorbeeld van hoe de gemeente het mkb daarin bijstaat.  

Opdracht en aanpak 
Het MKB010>>Next partnernetwerk wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente. De partners moeten bij elkaar gebracht worden zodat ze hun verschillende perspectieven en middelen kunnen delen om samen tot ideeën en uitwerking van nieuwe en bestaande initiatieven te komen. Als projectleider was Marloes ervoor verantwoordelijk om het partnernetwerk voor de gezette doelen te laten werken. Daar komen veel verschillende dingen bij kijken, zoals stakeholder management maar ook monitoring van de voortgang. Het programma liep halverwege 2023 af na het behalen, en zelfs overschrijden van het doel om 5.000 Rotterdamse mkb’ers te inspireren, informeren en activeren. Na een succesvolle 5 jaar hebben de partners besloten deze samenwerking door te willen zetten onder de noemer van MKB010>>Next. Met de zegen van de Wethouder Economie heeft Marloes meegeholpen aan de opzet van MKB010>>Next 2.0. De komende jaren zullen de partners zich verder gaan inzetten voor het Rotterdamse mkb. Op naar een toekomstbestendige stad!  

Voor het Mkb Actieprogramma heeft Marloes vanuit een externe blik mee kunnen helpen aan de structuur van de opzet van het actieprogramma en vervolgens de invulling daarvan. Omdat het programma bedoeld is om het Rotterdamse mkb zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit o.a. de gemeentelijke dienstverlening, is het van belang om verbinding te leggen tussen ondernemers en de gemeente. Hiervoor heeft Marloes het evenement Ondernemen010 Live! georganiseerd, waar mkb-ondernemers, gemeente en partnerorganisaties bijeen kwamen om te netwerken, vragen te stellen en te luisteren naar inspirerende sprekers. Mede hierdoor konden de behoeftes van ondernemers worden meegenomen in de invulling van het Actieprogramma. Na goedkeuring door het college van Burgemeester en Wethouders ging de uitvoerende fase van start. Hierbij lag de focus op het verbeteren van de interne samenwerking tussen gemeente collega’s. Allemaal zijn zij er voor de Rotterdamse ondernemer, maar weten ze ook elkaar te vinden? Weten ze waar hun collega’s op dagelijkse basis mee bezig zijn? Worden de werkzaamheden die van invloed op elkaar zijn ook op elkaar afgestemd? Door goede samenwerking en korte lijnen kunnen de gemeentelijke middelen effectiever worden ingezet om de gezamenlijke doelen sneller te behalen. En dat willen ze uiteindelijk allemaal: de ondernemer ondersteunen en een toekomst bieden. Marloes kon vanwege haar externe positie de interne samenwerking goed analyseren en advies geven over de verbetering ervan. 

Naast haar werkzaamheden voor het mkb was Marloes ook betrokken bij het programma Internationale Handel en Acquisitie. Dit programma focust op het creëren van een aantrekkelijk klimaat voor internationale innovatieve bedrijven in Rotterdam. 


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites