opdrachten
Gemeente Rotterdam 1

Gemeente Rotterdam

Hieroo Rotterdam
Marloes werkt binnen het team Innovatieve Economische Ontwikkeling van Gemeente Rotterdam als projectleider van MKB010>>NEXT. Maar daar houdt het niet op, ze werkt namelijk ook mee aan het MKB Actieprogramma en het programma Internationale Handel en Acquisitie.

Achtergrond

Gemeente Rotterdam is een grote organisatie waar veel gebeurt. In totaal werken 15.000 werknemers iedere dag hard aan onze stad vanuit verschillende concerns en andere organisatie onderdelen. Onder het Concern Stadsontwikkeling valt Afdeling Economie, waar circulair, duurzaam en digitaal de drie rode draden vormen om tot een stad te komen waar bewoners en ondernemers toekomstbestendig kunnen leven, werken en ondernemen. Rotterdam telt zo’n 18.000 mkb (midden- en kleinbedrijf) bedrijven die samen voor ongeveer 128.000 banen zorgen. Hierdoor heeft het mkb een grote invloed op de Rotterdamse economie en ligt daar een grote kans om de economie de toekomstbestendige transitie in te krijgen. Het MKB010>>NEXT programma is ontwikkeld om daad bij woord te voegen. Dit partner netwerk bestaat uit organisaties die samen eraan werken het Rotterdamse mbk te inspireren, informeren en activeren om duurzaam, digitaal en circulair te ondernemen. Het MKB Actieprogramma dat momenteel wordt opgezet is overkoepelend en omvat alle gemeentelijke dienstverlening voor het mkb en de activiteiten en projecten voor een toekomstbestendig mkb die vanuit de gemeente en partnerorganisaties zijn opgezet.

Opdracht en aanpak

Het MKB010>>NEXT partnernetwerk wordt gefaciliteerd vanuit de gemeente. De partners die aan tafel zitten moeten bij elkaar gebracht worden zodat ze hun verschillende perspectieven en middelen kunnen delen om samen tot ideeën en uitwerking van nieuwe en bestaande initiatieven te komen. Als projectleider is Marloes verantwoordelijk om het partnernetwerk voor de gezette doelen te laten werken. Daar komen veel verschillende dingen bij kijken, zoals stakeholder management maar ook monitoring van de voortgang. Het programma loopt halverwege 2023 af in de huidige staat. De komende maanden staan daardoor in het teken van evaluatie op de afgelopen jaren en een doorkijk naar de toekomst en hoe het doel van MKB010>>NEXT nagestreefd gaat worden in de komende jaren. Het doel van het programma blijft namelijk bestaan binnen het overkoepelende MKB actieprogramma.

Voor het MKB actieprogramma heeft Marloes vanuit een externe blik mee kunnen helpen aan de structuur van de opzet van het actieprogramma. Omdat het programma bedoeld is om het Rotterdamse MKB zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit o.a. de gemeentelijke dienstverlening, is het van belang om verbinding te leggen tussen ondernemers en de gemeente. Hiervoor heeft Marloes het evenement Ondernemen010 Live! georganiseerd, waar mkb-ondernemers, gemeente en partnerorganisaties bijeen kwamen om te netwerken, vragen te stellen en te luisteren naar inspirerende sprekers. Zodra het bestuurlijke product door het College van Burgemeester en Wethouders is aangenomen begint de uitvoerende fase. Ook daarvoor is een structuur belangrijk waarbij de gezamenlijke doelen scherp blijven en gemonitord worden. Marloes gaat meewerken aan het aanbrengen van deze structuur.

Naast haar werkzaamheden voor het Rotterdamse MKB is Marloes ook betrokken bij het programma Internationale Handel en Acquisitie. Dit programma focust op het creëren van een aantrekkelijk klimaat voor internationale innovatieve bedrijven in Rotterdam.


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites