opdrachten
Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Hieroo Rotterdam
Kelly werkt bij de Gebiedsaanpak Aardgasvrij in de wijk Bospolder-Tussendijken van Gemeente Rotterdam om maatschappelijke koppelkansen in de energietransitie van de wijk te creëren.

Achtergrond
Bospolder-Tussendijken is een van de eerste Rotterdamse wijken die van het gas af gaat, daarom is een duurzame gebiedsaanpak gestart om de wijk aardgasvrij te maken. Het is een grote opgave maar ook een kans om de woningvoorraad en de buitenruimte te verbeteren en tegelijkertijd de sociaal-economische veerkracht te vergroten. In 2021 hebben betrokkenen in de wijk – bewoners, lokale partijen en instanties als Gemeente Rotterdam, Eneco en Havensteder – de samenwerkingsovereenkomst “Energie in en met de wijk” gesloten. Daarin staan gedeelde waarden, doelen en afspraken over samenwerking. De groep is een groeiend netwerk dat met elkaar gestart is te werken in concrete projecten om de overgang naar duurzame energie steeds makkelijker en betaalbaar maken voor alle bewoners van Bospolder-Tussendijken.

Vraag
Hoe zorgen we voor een soepele overgang naar een aardgasvrije wijk, die ook iets oplevert voor de bewoners van Bospolder-Tussendijken (BoTu)? Kelly is gevraagd als projectleider voor het sociaal-maatschappelijke spoor van het programma Aardgasvrij van Gemeente Rotterdam. In die rol is zij een verbinder en aanjager in de Energiewijk, het hierboven beschreven netwerk van bewoners, lokale partijen en organisaties in de wijk die op allerlei manieren met elkaar werken aan dat doel. De energietransitie gaat natuurlijk ook over menskracht: Kelly richt zich daarom ook specifiek op het thema werk & activering: hoe en waar kunnen BoTu bewoners aan werken aan de energietransitie van hun eigen wijk het werk?

Aanpak
Kelly is gestart met het bijwonen van veel verschillende bijeenkomsten in de wijk, om het brede (Energiewijk-)netwerk van instanties, lokale partijen en actieve bewoners te leren kennen en te weten waar zij aan werken. In haar rol is zij o.a. betrokken bij het voorzitten en organiseren van bijeenkomsten van de werkgroep Energiewijk en het grotere netwerk om de projecten in de Energiewijk te ondersteunen en monitoren. Voor het project werk & activering is Kelly met de programmamanager gestart met een verkenning van vraag & aanbod rondom werk en hoe deze duurzaam met elkaar verbonden kunnen worden.

Foto: Ximena Davolos


Delen:
Cookie toestemming
Wij gebruiken cookies op onze website, voor meer informatie lees ons privacybeleid.
Instellen
Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor een goed werkende website
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers de best mogelijke ervaring te geven op onze websites